Site icon Top Kinh Doanh | Chia Sẻ Kiến Thức Tài Chính, Kinh Doanh, Kinh Tế

Thị trường tài chính là gì? Bao gồm những thị trường nào? Ví dụ

Thị trường tài chính là một thị trường được cấu thành bởi nhiều yếu tố khác nhau và mang những nét đặc trưng riêng. Nắm bắt và hiểu về thị trường tài chính sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra chiến lược phù hợp. Vậy thị trường tài chính là gì? Cấu trúc, vai trò đối với nền kinh tế ra sao? Ví dụ thị trường tài chính trong thực tế. Hãy cùng Top Kinh Doanh tìm hiểu chi tiết dưới đây:

Thị trường tài chính là gì?

Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán các các công cụ thanh toán và công cụ tài chính. Về bản chất thì thị trường này chính là sự luân chuyển và giao lưu vốn trong xã hội hiện nay.

Những công cụ thanh toán và công cụ tài chính, tài sản vô hình thường được gọi tắt là tài sản chính. Giá trị của tài sản chính phụ thuộc vào các mối quan hệ tài chính xung quanh nó chứ không phụ thuộc vào bản chất của thị trường. Một số công cụ tài chính cụ thể bao gồm:

– Vốn tài chính.

– Trái phiếu.

– Cổ phiếu.

– Chứng chỉ quỹ.

– Thương phiếu.

– Kỳ phiếu.

– Các công cụ tài chính phái sinh,…

Ví dụ về thị trường tài chính

Đối tượng hướng đến: Nguồn cung và cầu về vốn. Ví dụ như trong thị trường tài chính có anh A muốn mua lại cổ phiếu của công ty B. Ở đây, anh A và công ty B là đối tượng của thị trường tài chính.

Công cụ tham gia vào thị trường tài chính: Các chứng từ có giá trị được phát hành. Ví dụ về chứng từ có thể kể đến như hóa đơn đỏ tính VAT khi mua hàng cũng là một loại chứng từ có giá trị.

Chủ thể thị trường tài chính: Thể nhân và pháp nhân tham gia thị trường tài chính. Ví dụ về chủ thể có thể là các công ty bảo hiểm, các ngân hàng…

Hàng hóa thị trường: Tùy vào thị trường sẽ có hàng hóa như trái phiếu, cổ phiếu, tín phiếu kho bạc, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai…

Thị trường tài chính bao gồm những thị trường nào?

Tthị trường tài chính bao gồm:

– Forex – còn được gọi là Thị trường Ngoại hối (Foreign Exchange market) hoặc FX.

– Thị trường vốn (Capital market) – như thị trường chứng khoán và trái phiếu.

– Thị trường tài chính phái sinh – như CFDs hay Hợp đồng chênh lệch.

– Thị trường hàng hóa – như vàng, bạc và dầu.

– Thị trường tiền tệ – như nợ ngắn hạn.

– Thị trường thế chấp – như nợ dài hạn.

– Thị trường bảo hiểm – chuyển giao rủi ro cho các doanh nghiệp bảo hiểm.

Cấu trúc thị trường tài chính

Thị trường tài chính là hệ thống bao gồm các công cụ tài chính và các chủ thể tài chính cấu thành. Cấu trúc thị trường tài chính có thể được phân loại theo thời gian luân chuyển, công cụ tài chính hay hình thức phát hành.

Mỗi cấu trúc thị trường tài chính khác nhau lại mang một đặc trưng riêng khác nhau. Nhưng bản chất vẫn là nơi thực hiện các giao dịch luân chuyển nguồn vốn từ chủ sở hữu này sang chủ sở hữu khác bằng nhiều công cụ khác nhau.

Cấu trúc của thị trường tài chính có thể được chia thành những loại sau:

1. Phân loại căn cứ vào việc luân chuyển vốn

Dựa theo thời gian luân chuyển nguồn vốn hay các nguồn tài chính có thể phân loại thành thị trường tài chính sơ cấp và thị trường tài chính thứ cấp:

Thị trường sơ cấp: Chủ yếu mua và bán các loại chứng khoán mới phát hành, thông qua chủ thể là các ngân hàng.

Thị trường thứ cấp: Thực hiện các hoạt động mua bán các loại chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp trước đó. Trong thị trường thứ cấp lại chia thành 2 loại thị trường nhỏ là sở giao dịch và phi tập trung.

2. Phân loại theo hình thức huy động tài chính

Dựa theo hình thức huy động nguồn vốn tài chính, thị trường được chia thành 2 loại sau:

Thị trường nợ: Các hoạt động mua bán công cụ nợ được diễn ra trong thị trường này. Công cụ nợ bao gồm: Nợ ngắn hạn, nợ trung hạn và nợ dài hạn. 

Thị trường vốn cổ phần: Các hoạt động kêu gọi vốn bằng cách phát hành cổ phiếu được diễn ra trên thị trường này. Cổ phiếu được phân chia dựa theo khối lượng tài sản và lãi ròng của doanh nghiệp. Đối tượng nắm giữ cổ phiếu sẽ nhận được một phần tài sản của doanh nghiệp. 

3. Phân loại theo thời gian sử dụng nguồn tài chính được huy động

Dựa vào thời gian sử dụng nguồn tài chính được huy động có thể phân chia thị trường thành 2 loại như sau:

Thị trường tiền tệ: Thị trường phát hành và mua bán các công cụ tài chính ngắn hạn, thời gian đáo hạn trong vòng 1 năm. Một số công cụ trong thị trường này như: khoản vay ngắn hạn ngân hàng, thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu kho bạc,…

Thị trường vốn: Giao dịch các loại công cụ tài chính dài hạn từ 1 năm trở lên. Thị trường vốn là nơi giải quyết tốt nhất mối quan hệ cung cầu cho nguồn vốn dài hạn. Thị trường vốn có 3 bộ phận là cổ phiếu, trái phiếu và khoản cho vay thế chấp.

Đặc điểm cơ bản của thị trường tài chính

Hiểu đặc điểm cấu trúc thị trường tài chính, sẽ giúp việc kinh doanh, đầu tư hiệu quả, dễ dàng nhận định nắm bắt các biến động ảnh hưởng đến kinh tế, dòng tiền. Dưới đây là những đặc điểm cơ bản của cấu trúc thị trường tài chính mà bạn cần biết:

Đối tượng của thị trường: Nguồn cung và cầu về dòng tiền và vốn.

Công cụ tham gia vào thị trường: Toàn bộ các loại chứng từ có giá trị được phát hành.

Chủ thể của thị trường tài chính: Các pháp nhân và thể nhân tham gia vào thị trường.

Hàng hóa của thị trường: Các loại cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng kỳ hạn… Tùy theo mỗi loại thị trường khác nhau mà hàng hóa sẽ khác nhau.

Vai trò của thị trường tài chính là gì?

Thị trường tài chính được hình thành với các chủ thể tham gia có vai trò khác nhau để vận hành và phát triển thị trường. Cụ thể như sau:

– Vai trò tiên quyết và lớn nhất của thị trường chính là huy động vốn cũng như điều chỉnh dòng tiền trong và ngoài nước.

– Giữ vai trò thúc đẩy và cải thiện hiệu quả sử dụng dòng tiền, nguồn vốn và các công cụ tài chính trong thị trường.

– Thay Nhà nước thực thi các chính sách tài chính tiền tệ.

Kết lại thị trường tài chính là gì?

Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán các các công cụ thanh toán và công cụ tài chính; là sự luân chuyển và giao lưu vốn trong xã hội hiện nay. Những công cụ thanh toán và công cụ tài chính, tài sản vô hình thường được gọi tắt là tài sản chính. Giá trị của tài sản chính phụ thuộc vào các mối quan hệ tài chính xung quanh nó chứ không phụ thuộc vào bản chất của thị trường. Một số công cụ tài chính cụ thể bao gồm: Vốn tài chính, trái phiếu, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, thương phiếu, kỳ phiếu, các công cụ tài chính phái sinh,…

Exit mobile version