Thị trường nợ là gì? So sánh thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần

1082

Thị trường nợ là gì? Không ít các nhà đầu tư hiện nay vẫn luôn thắc mắc thị trường nợ khác gì so với thị trường vốn cổ phần. Bởi lẽ đây là những thông tin cơ bản cần nắm rõ trước khi bước chân vào thị trường đầu tư tài chính. Hãy cùng Top Kinh Doanh giải đáp thông tin này qua bài viết dưới đây nhé!

thị trường nợ là gì

Thị trường nợ là gì?

Thị trường nợ (tiếng Anh: Debt Market) là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán các công cụ nợ. Các công cụ nợ có thể là các trái phiếu, tín phiếu, công trái, hối phiếu cùng nhiều công cụ khác làm phát sinh khoản nợ và trách nhiệm thanh toán nợ trong thị trường.

Các công cụ nợ được phân chia thành những loại sau:

– Công cụ nợ ngắn hạn: là các loại công cụ nợ có thời gian đáo hạn khoản nợ dưới 12 tháng.

– Công cụ nợ trung hạn: là các loại công cụ nợ có thời gian đáo hạn khoản nợ từ 1 đến 10 năm.

– Công cụ nợ dài hạn: là các loại công cụ nợ có thời gian đáo hạn nợ từ 10 năm trở lên.

Quyền lợi của người nắm giữ thị trường nợ

Thị trường nợ là nơi mà sản phẩm, hàng hóa được mua bán chính là các công cụ nợ. Bản chất của việc phát hành và sử dụng các công cụ nợ này là bởi nhu cầu đi vay theo phương thức hoàn trả gốc và lãi của nhà phát hành công vụ nợ hay còn gọi là người đi vay.

Người cho vay không phải chịu bất kỳ một trách nhiệm nào liên quan đến kết quả việc sử dụng nguồn vốn. Đồng thời, trong mọi trường hợp bên phát hành công cụ vay phải có trách nhiệm thanh toán theo cam kết được xác định trong hợp đồng vay. Các công cụ nợ đều có thời hạn thanh toán xác định rõ ràng, có thể là ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn tùy theo doanh nghiệp.

quyền lợi của người nắm giữ thị trường nợ

Đặc điểm của thị trường nợ

Thị trường nợ mang một số đặc điểm khác biệt với các loại thị trường khác như:

– Thị trường nợ là nơi quen thuộc để các nhà đầu tư trên thị trường tài chính dần hình thành và bổ sung thêm nguồn vốn cho sự phát triển của doanh nghiệp. Hình thức bổ sung vốn này được thực hiện bằng việc phát hành các công cụ nợ như một hình sản phẩm vay thế chấp hay trái phiếu cho doanh nghiệp đi vay.

– Thị trường nợ mang đến một mức lợi nhuận cố định được xác định trước bởi chủ sở hữu công cụ nợ cam kết thanh toán khoản vay cố định trong tương lai. Tuy nhiên, chủ sở hữu các công cụ nợ này lại không có quyền tham gia vào hoạt động sử dụng vốn của chủ thể phát hành công cụ nợ.

– Thị trường nợ hoạt động dựa trên sự thỏa thuận của người nắm giữ công cụ nợ và người đi vay. Như vậy, người vay cần thanh toán cho người nắm giữ công cụ nợ một khoản chi phí nhất định dựa theo hợp đồng đã được ký kết trước đó.

đặc điểm thị trường nợ

So sánh thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần

1. Đặc điểm của thị trường vốn cổ phần

Thị trường vốn cổ phần có những đặc điểm sau:

– Thị trường vốn cổ phần hay Equity market là nơi diễn ra các hoạt động mua bán các loại cổ phiếu.

– Các doanh nghiệp có thể huy động nguồn vốn trên thị trường vốn cổ phần bằng cách phát hành các loại cổ phiếu của doanh nghiệp. Cổ phiếu được phát hành là quyền được phân chia trên tài sản của doanh nghiệp phát hành cổ phiếu hay từ phần lãi ròng.

– Không giống với cách thức phát hành một công cụ nợ, doanh nghiệp chỉ được phép phát hành cổ phiếu khi họ là đơn vị cổ phần.

– Thị trường vốn cổ phần là nơi mang lại cho người nắm giữ cổ phiếu nguồn lợi nhuận định kỳ, khoản lợi nhuận này còn được gọi là cổ tức.

so sánh thị trường nợ và thị trường cổ phần

2. Điểm khác biệt của thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần

Qua những thông tin nêu trên, có thể thấy một vài điểm khác biệt giữa hai loại thị trường này như sau: 

– Trong thị trường nợ, mối quan hệ giữa chủ thể phát hành công cụ nợ và nhà đầu tư là mối quan hệ tài chính. Còn trong thị trường vốn cổ phần thì hai chủ thể có mối quan hệ đồng sở hữu.

– Phần lớn có thể xác định trước phần thu nhập của thị trường nợ. Còn đối với thị trường vốn cổ phần thì không thể xác định được.

– Thị trường nợ có thời hạn thanh toán được xác định trước đó trong hợp đồng. Còn đối với thị trường vốn cổ phần, thời hạn là điều không thể xác định.

– Thị trường vốn cổ phần mang đến cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư mức rủi ro cao hơn so với thị trường nợ.

– Thị trường nợ là thị trường phù hợp với các nhà đầu tư cần sự an toàn, còn các nhà đầu tư mạo hiểm mong muốn lợi nhuận cao thì thị trường vốn cổ phần là một lựa chọn hoàn hảo.

– Trong thị trường nợ, chủ thể sở hữu công cụ nợ phải thanh toán lãi cho các cổ đông khi đến kỳ hạn thanh toán trong hợp đồng. Còn trong thị trường cổ phần, các chủ sở hữu công cụ nợ không cần thanh toán cổ tức cho cổ đông khi đến kỳ thanh toán.

Kết lại thị trường nợ là gì?

Thị trường nợ là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán các công cụ nợ có thể là các trái phiếu, tín phiếu, công trái, hối phiếu cùng nhiều công cụ khác làm phát sinh khoản nợ và trách nhiệm thanh toán nợ trong thị trường. Người cho vay không phải chịu bất kỳ một trách nhiệm nào liên quan đến kết quả việc sử dụng nguồn vốn. Đồng thời, trong mọi trường hợp bên phát hành công cụ vay phải có trách nhiệm thanh toán theo cam kết được xác định trong hợp đồng vay.