Site icon Top Kinh Doanh | Chia Sẻ Kiến Thức Tài Chính, Kinh Doanh, Kinh Tế

Tây Ninh có bao nhiêu huyện? Tên các huyện Tây Ninh

Tây Ninh là một tỉnh biên giới ở  Đông Nam Bộ Việt Nam được xem là cầu nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Phnôm Pênh. Khi tìm hiểu về tỉnh này rất nhiều bạn thắc mắc Tây Ninh có bao nhiêu huyện? Các huyện Tây Ninh tên gì? Tất cả sẽ được Top Kinh Doanh giải đáp dưới đây:

Tây Ninh có 6 huyện tên là Trảng Bàng, Bền Cầu, Châu Thành, Dương Minh Châu, Gò Dầu, Tân Biên, Tân Châu.

1. Huyện Bến Cầu

Huyện Bến Cầu nằm ở phía nam tỉnh Tây Ninh.

Huyện Bến Cầu có diện tích 264 km², dân số năm 2019 là 69.849 người, mật độ dân số đạt 265 người/km².

Huyện Bến Cầu có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Bến Cầu (huyện lỵ) và 8 xã: An Thạnh, Lợi Thuận, Long Chữ, Long Giang, Long Khánh, Long Phước, Long Thuận, Tiên Thuận.

2. Huyện Châu Thành Tây Ninh

Huyện Châu Thành nằm ở phía tây của tỉnh Tây Ninh.

Huyện Châu Thành có diện tích 580,94 km², dân số năm 2019 là 140.769 người, mật độ dân số đạt 242 người/km².

Huyện Châu Thành có 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Châu Thành (huyện lỵ) và 14 xã: An Bình, An Cơ, Biên Giới, Đồng Khởi, Hảo Đước, Hòa Hội, Hòa Thạnh, Long Vĩnh, Ninh Điền, Phước Vinh, Thái Bình, Thanh Điền, Thành Long, Trí Bình.

3. Huyện Dương Minh Châu

Huyện Dương Minh Châu nằm ở phía đông của tỉnh Tây Ninh.

Huyện Dương Minh Châu có diện tích 435,60 km², dân số năm 2019 là 119.158 người, mật độ dân số đạt 274 người/km².

Huyện Dương Minh Châu có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Dương Minh Châu và 10 xã: Bàu Năng, Bến Củi, Cầu Khởi, Chà Là, Lộc Ninh, Phan, Phước Minh, Phước Ninh, Suối Đá, Truông Mít.

4. Huyện Gò Dầu

Huyện Gò Dầu nằm ở phía nam của tỉnh Tây Ninh.

Huyện Gò Dầu có diện tích 260 km², dân số năm 2019 là 152.757 người, mật độ dân số đạt 588 người/km².

Huyện Gò Dầu có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Gò Dầu (huyện lỵ) và 8 xã: Bàu Đồn, Cẩm Giang, Hiệp Thạnh, Phước Đông, Phước Thạnh, Phước Trạch, Thạnh Đức, Thanh Phước.

5. Huyện Tân Biên

Huyện Tân Biên nằm ở phía tây bắc tỉnh Tây Ninh.

Huyện Tân Biên có diện tích 861 km², dân số năm 2019 là 102.190 người, mật độ dân số đạt 119 người/km².

Huyện Tân Biên có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Tân Biên (huyện lỵ) và 9 xã: Hòa Hiệp, Mỏ Công, Tân Bình, Tân Lập, Tân Phong, Thạnh Bắc, Thạnh Bình, Thạnh Tây, Trà Vong.

6. Huyện Tân Châu

Huyện Tân Châu nằm ở phía đông bắc của tỉnh Tây Ninh.

Huyện Tân Châu có diện tích 1.103,20 km², dân số năm 2019 là 134.743 người, mật độ dân số đạt 122 người/km².

Huyện Tân Châu có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Tân Châu (huyện lỵ) và 11 xã: Suối Dây, Suối Ngô, Tân Đông, Tân Hà, Tân Hiệp, Tân Hòa, Tân Hội, Tân Hưng, Tân Phú, Tân Thành, Thạnh Đông.

Exit mobile version