Quy luật khách quan là gì? Nội dung và bản chất của quy luật khách quan

2193

Quy luật khách quan là gì? Quy luật khách quan là mối liên hệ của bản chất, sự ổn định, được lặp đi lặp lại nhiều lần giữa các hiện tượng trong tự nhiên, xã hội. Tuy nhiên, đây là quy luật tồn tại bên ngoài và hoàn toàn không phục thuộc vào ý thức của con người.

quy luật khách quan là gì

Bản chất quy luật khách quan trong triết học!

Triết học Mác – Lênin đã dựa vào bản chất của mối quan hệ giữa ý thức vật chất để rút ra nguyên tắc: phương pháp luận phải có xuất phát điểm từ thực tế khách quan.

Xuất phát từ thực tế khách quan ở đây có nghĩa là bắt đầu từ tính khách quan của vật chất. Phải bắt đầu từ bản thân của sự vật đó, không được tuỳ tiện gán cho sự vật cái nó chưa có hoặc không có. Trong mọi hoạt động đời sống, mọi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật đều phải xuất phát từ thực tế khách quan. Cần phải tôn trọng vai trò quyết định đời sống vật chất đối với đời sống tinh thần con người.

Vì vậy, khi mọi việc đều xuất phát từ quy luật khách quan, tôn trọng sự khách quan thì sẽ mang lại nghĩa rất lớn trong hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức.

Có thể tổng quan được rằng, bản chất của quy luật khách quan là khi đánh giá, nhận định, phân tích sự vật, hiện tượng nào đó. Chúng ta cần phải đánh giá đúng với sự thể hiện của sự vật. Không được gán cho sự vật cái mà vốn không phải của nó. Khi chúng ta có tính bôi đen hoặc tô hồng sự vật thì như vậy chúng ta đã vi phạm quy luật khách quan trong đánh giá.

bản chất quy luật khách quan trong triết học

Nội dung của quy luật khách quan

Khi xem xét bất kỳ một sự vật, sự việc nào đó, chúng ta cần phải xem xét như chính sự tồn tại của nó. Không nên để các yếu tố khác chi phối để rồi bị sai lệch trong nhân thức, bôi đen, tô hồng cho sự việc. Chúng ta cần phải có cách nhận thức khoa học, tuân thủ theo các phương pháp luận trong triết học để luôn tôn trọng các điều kiện khách quan.

– Trong mọi hoạt động đời sống, trước khi đề ra phương hướng hoạt động cần phải căn cứ vào những điều kiện khách quan cũng như quy luật khách quan. Để đảm bảo được tính hiệu quả cho hoạt động và không bị các yếu tố chủ quan cản trở.

– Mỗi khi xác định phương pháp, cách tổ chức một hoạt động bất kỳ. Cần phải căn cứ vào quy luật khách quan để lựa chọn ra phương pháp phù hợp với từng điều kiện khách quan. Đảm bảo cho các đối tượng tác động và hoạt động đó diễn ra theo đúng với ý thức con người.

– Cần phải có kế hoạch cụ thể để điều chỉnh mục tiêu của bản thân sao cho phù hợp với điều kiện, quy luật khách quan. Để từ đó nhận thấy được sự biến đổi trong ý thức, luôn sáng tạo, năng động trong mọi điều kiện.

Cần phát huy tính năng động của chủ quan: Dựa theo theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Thì ý có tính độc lập chứ không hề thụ động. Ý thức tương đối với vật chất mà nó tác động trực tiếp thông qua các hoạt động thực tiễn của con người. Bản chất của ý thức đó là tính sáng tạo và năng động.

Tri thức khoa học và cách vận dụng tri thức khoa học trong đời sống có vai trò rất quan trọng. Bởi vì tri thức khoa học tác động trực tiếp lên hành động của con người, giúp nó trở nên hiệu quả hơn và trở về đúng quy luật của nó.

– Luôn luôn phát huy tính tích cực của ý thức và không ngừng học hỏi, tìm tòi cái mới. Bởi vì những quy luật này giúp ta có sự khác biệt, đột phá hơn so với việc luôn hoạt động theo quy luật và không chủ động tìm tòi cái mới.

– Tính sáng tạo cần phải được phát huy liên tục. Bởi vì tính sáng tạo giúp trí tuệ con người phát triển hơn, tạo nên sự đột phá. Giúp con người biết cách dự đoán có cơ sở, khoa học, phù hợp với quy luật khách quan. Chỉ khi đó, con người mới có thể đối mặt với sự biến đổi của quy luật khách quan.

Nội dung quy luật khách quan

Vận dụng Quy luật khách quan trong nền kinh tế thị trường

Trong cuộc cách mạng Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam: Quy luật khách quan đòi hỏi trong hoạt động thực tiễn của con người cần xuất phát từ thực tế khách quan, lấy khách quan để là cơ sở và phương tiện hoạt động.

Trong các đường lối, chính sách, chủ trương phải xuất phát từ thực tế của xã hội ở từng giai đoạn phát triển khác nhau. Ở các cuộc cách mạng xã hội của nghĩa trước đây, con người luôn phải xác định được các điều kiện tất yếu khi diễn ra cuộc cách mạng, dựa vào đó để đề ra đường lối, chủ trương phù hợp.

Các điều kiện khách quan có thể kể đến như: Sự chín muồi của những mâu thuẫn tại các gia cấp trong xã hội; tạo nên các cuộc khủng hoảng sâu sắc về chính trị; hay khi bị áp bức, bóc lột nặng nề, quá sức chịu đựng, nông dân đã vực dậy và đấu tranh.

Quy luật khách quan trong kinh tế thị trường

Ở thời điểm Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá: Quy luật khách quan xuất phát từ việc tôn trong các điều kiện thiết yếu để thực hiện quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước.

Thị trường hiện nay luôn cạnh tranh gay gắt không ngừng. Chính vì sự cạnh tranh đó, đòi hỏi các sản phẩm, hàng hoá cần được sản xuất dựa trên những nền tảng vững chắc cả cơ sở vật chất – kỹ thuật hiện đại. Kết hợp với cơ cấu, chi phí mà nền kinh tế có thể bỏ ra. Gia tăng khả năng tích lũy cho nền kinh tế nước nhà. Từ đó góp phần giúp cho nền kinh tế ngày càng vững mạnh.

Phía trên Top Kinh Doanh đã giải thích khái niệm Quy luật khách quan là gì? Nội dung, bản chất và cách vận dụng vào nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra sao. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại bình luận bên dưới.

Xin chào mọi người, Tôi là Hữu Trí SEO Copywirter đã có kinh nghiệm 5 năm tìm hiểu lĩnh vực kinh tế, tài chính, kinh doanh thực tế. Hi vọng những nội dung tôi chia sẻ, giúp người đọc dễ dàng tiếp vấn đề một cách sâu sắc và dễ dàng hơn.