Quảng Nam có bao nhiêu huyện? Tên các huyện Quảng Nam

190

Quảng Nam là tỉnh ven biển nằm ở cực bắc của vùng duyên Hải Nam Trung Bộ nổi tiếng với khu kinh tế Chu Lai được xem là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế của cả vùng. Khi tìm hiểu về hành chính của tỉnh này có rất nhiều bạn thắc Quảng Nam có bao hiệu huyện? Các huyện ở Quảng Nam tên gì? Tất cả sẽ được Top Kinh Doanh giải đáp chi tiết dưới đây:

Quảng Nam có 15 huyện với tên là Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước.

Quảng Nam có bao nhiêu huyện

1. Huyện Bắc Trà My

Huyện Bắc Trà My nằm ở phía nam của tỉnh Quảng Nam, nằm cách thành phố Tam Kỳ khoảng 45 km về phía tây.

Huyện có diện tích 823,05 km², dân số năm 2019 là 41.336 người, mật độ dân số đạt 50 người/km². Các dân tộc bản địa gồm người Co, Ka Dong (Xơ Đăng).

Huyện Bắc Trà My có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Trà My (huyện lỵ) và 12 xã: Trà Bui, Trà Đốc, Trà Đông, Trà Dương, Trà Giác, Trà Giang, Trà Giáp, Trà Ka, Trà Kót, Trà Nú, Trà Sơn, Trà Tân.

Huyện Bắc Trà My

2. Huyện Đại Lộc

Huyện Đại Lộc nằm ở phía bắc của tỉnh Quảng Nam.

Huyện Đại Lộc có diện tích 585,6 km², dân số năm 2019 là 141.851 người, mật độ dân số đạt 242 người/km².

Huyện Đại Lộc có 18 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Ái Nghĩa (huyện lỵ) và 17 xã: Đại An, Đại Chánh, Đại Cường, Đại Đồng, Đại Hiệp, Đại Hòa, Đại Hồng, Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Minh, Đại Nghĩa, Đại Phong, Đại Quang, Đại Sơn, Đại Tân, Đại Thắng, Đại Thạnh.

Huyện Đại Lộc

3. Huyện Đông Giang

Huyện Đông Giang nằm ở phía bắc của tỉnh Quảng Nam.

Huyện Đông Giang có diện tích 811,2 km², dân số năm 2019 là 25.116 người, trong đó: dân số thành thị có 4.699 người chiếm 19% và dân số nông thôn có 20.417 người chiếm 81%, mật độ dân số đạt 32 người/km².

Huyện Đông Giang có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Prao (huyện lỵ) và 10 xã: A Rooi, A Ting, Ba, Jơ Ngây, Ka Dăng, Mà Cooih, Sông Kôn, Tà Lu, Tư, Zà Hung.

Huyện Đông Giang

4. Huyện Duy Xuyên

Huyện Duy Xuyên nằm ở phía bắc của tỉnh Quảng Nam.

Huyện Duy Xuyên có diện tích 297,85 km², dân số năm 2019 là 126.686 người[1], mật độ dân số đạt 425 người/km².

Huyện ly là thị trấn Nam Phước nằm cạnh đường quốc lộ 1, cách thành phố Hội An khoảng 3 km về hướng tây. Huyện cũng là nơi có đường sắt Bắc Nam chạy qua.

Huyện Duy Xuyên có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Nam Phước (huyện lỵ) và 13 xã: Duy Châu, Duy Hải, Duy Hòa, Duy Nghĩa, Duy Phú, Duy Phước, Duy Sơn, Duy Tân, Duy Thành, Duy Thu, Duy Trinh, Duy Trung, Duy Vinh.

Huyện Duy Xuyên

5. Huyện Hiệp Đức

Huyện Hiệp Đức nằm ở gần trung tâm địa lý của tỉnh Quảng Nam.

Huyện Hiệp Đức có diện tích 492 km², dân số năm 2019 là 37.127 người, mật độ dân số đạt 76 người/km². Huyện Hiệp Đức có 13% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số gồm người Ca Dong, Bh’noong, chủ yếu ở 3 xã Phước Gia, Phước Trà và Sông Trà.

Huyện Hiệp Đức có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Tân Bình (huyện lỵ) và 10 xã: Bình Lâm, Bình Sơn, Hiệp Hòa, Hiệp Thuận, Phước Gia, Phước Trà, Quế Lưu, Quế Thọ, Sông Trà, Thăng Phước.

Huyện Hiệp Đức

6. Huyện Nam Giang

Nam Giang là một huyện miền núi biên giới nằm ở phía tây tỉnh Quảng Nam.

Huyện Nam Giang có diện tích 1.836 km², có 7.265 hộ với dân số năm 2019 là 26.123 người, trong đó: có 2.185 hộ sống ở là thành thị với dân số có 7.616 người chiếm 29% và có 5.080 hộ sống ở nông thôn với dân số 18.507 người chiếm 71%, mật độ dân số đạt 14 người/km².

Huyện Nam Giang có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Thạnh Mỹ (huyện lỵ) và 11 xã: Cà Dy, Chà Vàl, Chơ Chun, Đắc Pre, Đắc Pring, Đắc Tôi, La Dêê, La Êê, Tà Bhing, Tà Pơơ, Zuôih.

Huyện Nam Giang

7. Huyện Nam Trà My

Nam Trà My là một huyện miền núi nằm ở phía nam tỉnh Quảng Nam.

Huyện có diện tích 825,46 km², dân số năm 2019 là 31.306 người, mật độ dân số đạt 38 người/km².

Huyện Nam Trà My có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 10 xã: Trà Cang, Trà Don, Trà Dơn, Trà Leng, Trà Linh, Trà Mai (huyện lỵ), Trà Nam, Trà Tập, Trà Vân và Trà Vinh.

Huyện Nam Trà My

8. Huyện Nông Sơn

Huyện Nông Sơn nằm ở trung tâm tỉnh Quảng Nam.

Huyện Nông Sơn có diện tích 455,92 km², dân số năm 2019 là 26.678 người, mật độ dân số đạt 59 người/km². Cư dân chủ yếu là người Kinh, không có đồng bào dân tộc thiểu số.

Huyện Nông Sơn có 6 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Trung Phước (huyện lỵ) và 5 xã: Ninh Phước, Phước Ninh, Quế Lâm, Quế Lộc và Sơn Viên.

Huyện Nông Sơn

9. Huyện Núi Thành

Núi Thành là một huyện ven biển nằm ở phía nam tỉnh Quảng Nam.

Huyện có diện tích 555,95 km², dân số năm 2020 là 160.414 người[3], mật độ dân số đạt 288 người/km².

Huyện Núi Thành có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Núi Thành (huyện lỵ) và 16 xã: Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam, Tam Giang, Tam Hải, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây, Tam Nghĩa, Tam Quang, Tam Sơn, Tam Thạnh, Tam Tiến, Tam Trà, Tam Xuân I, Tam Xuân II.

Huyện Núi Thành

10. Huyện Phú Ninh

Phú Ninh là một huyện đồng bằng nằm ở phía đông tỉnh Quảng Nam.

Huyện Phú Ninh có diện tích 251,47 km², dân số năm 2019 là 77.204 người, mật độ dân số đạt 307 người/km².

Huyện Phú Ninh có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Phú Thịnh (huyện lỵ) và 10 xã: Tam An, Tam Đại, Tam Dân, Tam Đàn, Tam Lãnh, Tam Lộc, Tam Phước, Tam Thái, Tam Thành, Tam Vinh.

Huyện Phú Ninh

12. Huyện Phước Sơn

Phước Sơn là một huyện miền núi nằm ở phía tây nam tỉnh Quảng Nam.

Huyện Phước Sơn có diện tích 1.142,38 km², dân số năm 2019 là 26.337 người[1], mật độ dân số đạt 23 người/km².

Huyện Phước Sơn có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Khâm Đức (huyện lỵ) và 11 xã: Phước Chánh, Phước Công, Phước Đức, Phước Hiệp, Phước Hòa, Phước Kim, Phước Lộc, Phước Mỹ, Phước Năng, Phước Thành, Phước Xuân.

Huyện Phước Sơn

13. Huyện Quế Sơn

Huyện Quế Sơn cách thành phố Đà Nẵng 40 km về phía tây nam và cách thành phố Tam Kỳ 30 km về phía tây bắc.

Huyện Quế Sơn có diện tích 257,46 km², dân số là 80.821 người, trong đó dân số thành thị là 14.596 người chiếm 18% và dân số nông thôn là 66.225 người chiếm 82%, mật độ dân số đạt 330 người/km².

Huyện Quế Sơn có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Đông Phú (huyện lỵ), Hương An và 11 xã: Quế An, Quế Châu, Quế Hiệp, Quế Long, Quế Minh, Quế Mỹ, Quế Phong, Quế Phú, Quế Thuận, Quế Xuân 1, Quế Xuân 2.

Huyện Quế Sơn

14. Huyện Tây GIang

Tây Giang là một huyện miền núi biên giới thuộc tỉnh Quảng Nam.

Huyện Tây Giang nằm ở phía tây bắc của tỉnh Quảng Nam, nằm cách thành phố Tam Kỳ khoảng 190 km.

Huyện Tây Giang có diện tích 904,70 km², dân số năm 2019 là 20.005 người, mật độ dân số đạt 22 người/km².

Huyện Tây Giang có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 10 xã: A Nông, A Tiêng (huyện lỵ), A Vương, A Xan, Bha Lêê, Ch’Ơm, Dang, Ga Ri, Lăng và Tr’Hy.

Huyện Tây GIang

15. Huyện Thăng Bình

Thăng Bình là một huyện ven biển nằm ở phía đông tỉnh Quảng Nam.

Huyện Thăng Bình có diện tích tự nhiên 384,75 km², dân số năm 2019 là 173.276 người, mật độ dân số đạt 450 người/km².

Huyện Thăng Bình có 22 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Hà Lam (huyện lỵ) và 21 xã: Bình An, Bình Chánh, Bình Đào, Bình Định Bắc, Bình Định Nam, Bình Dương, Bình Giang, Bình Hải, Bình Lãnh, Bình Minh, Bình Nam, Bình Nguyên, Bình Phú, Bình Phục, Bình Quế, Bình Quý, Bình Sa, Bình Trị, Bình Triều, Bình Trung, Bình Tú.

Huyện Thăng Bình

16. Huyện Tiên Phước

Huyện Tiên Phước nằm ở phía tây tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Tam Kỳ khoảng 25 km về phía tây.

Huyện Tiên Phước có diện tích 453,22 km², dân số năm 2019 là 66.238 người, mật độ dân số đạt 146 người/km².

Huyện Tiên Phước có 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Tiên Kỳ và 14 xã: Tiên An, Tiên Cẩm, Tiên Cảnh, Tiên Châu, Tiên Hà, Tiên Hiệp, Tiên Lãnh, Tiên Lập, Tiên Lộc, Tiên Mỹ, Tiên Ngọc, Tiên Phong, Tiên Sơn, Tiên Thọ.

Huyện Tiên Phước

Xin chào mọi người, Tôi là Hữu Trí SEO Copywirter đã có kinh nghiệm 5 năm tìm hiểu lĩnh vực kinh tế, tài chính, kinh doanh thực tế. Hi vọng những nội dung tôi chia sẻ, giúp người đọc dễ dàng tiếp vấn đề một cách sâu sắc và dễ dàng hơn.