Quân đội nhân dân VN có chức năng gì?

944

Quân đôi nhân dân Việt Nam có vai trò chủ chốt trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ an toàn, anh ninh tổ quốc đảm bảo an cho cho nhân dân, giữ vững chủ quyền dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Vậy Quân đội nhân dân Việt Nam có chức năng gì? Hãy cùng Top Kinh Doanh tìm hiểu chi tiết dưới đây:quân đội nhân dân việt nam có chức năng gì

Quân đội nhân dân VN có chức năng gì?

Quân đội nhân dân Việt Nam có chức năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc; thực hiện công tác vận động, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội, tham gia phòng thủ dân sự, cùng toàn dân xây dựng đất nước; thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Một trong những truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?

Một trong những truyền thống vẽ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam là: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Nhân dân ta đã ghi nhận, khen ngợi bản chất truyền thống tốt đẹp của QĐND Việt Nam với danh hiệu cao quý: “Bộ đội Cụ Hồ – Bộ đội của dân”.

Phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay là gì?

Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng. Đó vừa là sự nhất quán, vừa là sự phát triển quan điểm của Đảng về xây dựng quân đội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Một trong những nguyên tắc xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam là gì?

Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị – tinh thần là nguyên tắc trong xây dựng quân đội, là cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân, thể hiện quan điểm coi yếu tố con người là quyết định thắng, bại trên chiến trường.

Quân đội nhân dân Việt Nam có bao nhiều truyền thống?

quân đội nhân dân việt nam có bao nhiêu truyền thống

Quân đội nhân dân Việt Nam có 6 truyền thống, cụ thể như sau:

1. Trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Quân đội luôn chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc và CNXH

2. Quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng. Quân đội luôn quyết tâm đánh giặc giữ nước, quyết không sợ hi sinh gian khổ, xã thân vì sự nghiệp cách mạng và luôn biết sử dụng nghệ thuật quân sự trong chiến tranh.

3. Gắn bó máu thịt với nhân dân. Quân đội ta từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu.

4. Nội bộ đoàn kết thống nhất, kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Sức mạnh của quân đội xây dựng bởi nội bộ đoàn kết thống nhất và kỉ luật tự giác, nghiêm minh.

5. Độc lập, tự chủ, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước, tôn trọng và bảo vệ của công. Quân đội ta luôn phát huy tinh thân khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ cả trong chiến đấu, lao động sản xuất và công tác.

6. Nêu cao tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, đoàn kết, thuỷ chung với bè bạn quốc tế.

Xin chào mọi người, Tôi là Hữu Trí SEO Copywirter đã có kinh nghiệm 5 năm tìm hiểu lĩnh vực kinh tế, tài chính, kinh doanh thực tế. Hi vọng những nội dung tôi chia sẻ, giúp người đọc dễ dàng tiếp vấn đề một cách sâu sắc và dễ dàng hơn.