Kim ngạch là gì

Kim ngạch là gì? Công thức tính kim ngạch xuất khẩu

Kim ngạch là tổng số lượng hàng hóa được xuất đi của doanh nghiệp, quốc gia hoặc tổng giá trị ngân sách chi trả...
Kinh tế lượng là gì

Kinh tế lượng là gì? Ví dụ mô hình kinh tế lượng đơn giản

Kinh tế lượng là một những ngành kinh tế mới mẻ tại Việt Nam, có mục đích thử nghiệm, đo lường các mô hình...
nước ta gồm những loại rừng nào

Nước ta gồm những loại rừng nào?

Nước ta gồm những loại rừng nào? Đáp án chính xác là: Nước ta có 3 loại rừng, đó là rừng đặc dụng, rừng...
lợi thế sao sánh là gì

Lợi thế so sánh là gì: ví dụ về lợi thế so sánh dễ...

Lợi thế so sánh là khái niệm được nhắc đến rất nhiều trong kinh tế học chỉ về thế mạnh của một quốc gia...
hàng hóa thay thế là gì

Hàng hóa thay thế là gì? Ví dụ về hàng hóa thay thế

Hàng hóa thay thế là một thuật ngữ rất quen thuộc trong kinh tế vĩ mô dùng để chỉ các loại hàng hóa có...