Nguyên nhân của phủ định biện chứng là gì?

225

Câu hỏi: Nguyên nhân của phủ định biện chứng?

A. Do sự vật hiện tượng luôn phát triển.

B. Do sự vật hiện tượng luôn vận động.

C. Do một lực bên ngoài tác động vào.

D. Nằm ngay trong bản thân sự vật, hiện tượng.

Đáp án chính xác: Nguyên nhân của phủ định biện chứng là nằm trong bản thân sự vật hiện tượng (Đáp án D).

nguyên nhân phủ định biện chứng là gì

Nguyên nhân của phủ định biện chứng là gì?

Nguyên nhân của phủ định biện chứng là nằm ngay trong bản thân sự vật, hiện tượng, khi có sự phủ định thì sẽ là phá hủy những cái cũ, không tạo tiền đề cho sự tiến lên và lực lượng phủ định được đưa từ ngoài vào kết cấu của sự vật, tức là sự tự phủ định, là sự phủ định tạo tiền đề cho sự phát triển tiếp theo và cho những cái mới ra đời để thay thế cho cái cũ.

Quy luật phủ định của phủ định là gì?

quy luật phủ định của phủ định

Quy luật phủ định của phủ định là quy luật thể hiện mối liên hệ, sự kế thừa giữa cái phủ định và cái bị phủ định. Nhờ sự kế thừa này, phủ định biện chứng hoàn toàn không phải là sự phủ định sạch trơn, hay bác bỏ tất cả sự phát triển trước đó, mà đây là điều kiện cho sự phát triển.

Nó đảm bảo duy trì cũng như gìn giữ nội dung tích cực của những giai đoạn trước đó. Đồng thời, lặp lại một số đặc điểm cơ bản của cái xuất phát nhưng dựa trên cơ sở mới tốt hơn. Do đó sự phát triển tiến lên theo đường xoáy ốc chứ không không phải theo đường thẳng.

Để hiểu chi tiết về Quy luật trên bạn hãy đọc bài viết: Quy luật phủ định của phủ định.

Xin chào mọi người, Tôi là Hữu Trí SEO Copywirter đã có kinh nghiệm 5 năm tìm hiểu lĩnh vực kinh tế, tài chính, kinh doanh thực tế. Hi vọng những nội dung tôi chia sẻ, giúp người đọc dễ dàng tiếp vấn đề một cách sâu sắc và dễ dàng hơn.