Nam Trung Bộ gồm các tỉnh nào?

1687

Nam Trung Bộ hay Duyên hải Nam Trung Bộ sở hữu vị trí độc đáo bởi các tỉnh đều giáp biển. Vậy Nam Trung Bộ gồm các tỉnh nào? Diện tích, dân số bao nhiêu hãy cùng Top Kinh Doanh tìm hiểu chi tiết dưới đây:

nam trung bộ gồm những tỉnh nào

Nam Trung Bộ có bao nhiêu tỉnh?

Nam Trung Bộ có 7 tỉnh và 1 thành phố trực thuộc Trung Ương đó là:

– Tỉnh Quảng Nam.

– Tỉnh Quảng Ngãi.

– Tỉnh Bình Định.

– Tỉnh Phú Yên.

– Tỉnh Khánh Hòa.

– Tỉnh Ninh Thuận.

– Tỉnh Bình Thuận.

– Thành phố Đà Nẵng.

1. Tỉnh Quảng Nam

tỉnh quảng nam

Tỉnh Quảng Nam nằm ở khu vực miền Trung Việt Nam, cách thủ đô Hà Nội 820 km về phía Bắc, cách thành phố Huế 126 km về phía Nam, giáp giới thành phố Đà Nẵng ở phía Bắc và cách Thành phố Hồ Chí Minh 900 km về phía Nam theo đường Quốc lộ 1, có vị trí địa lý:

– Phía bắc giáp tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng

– Phía nam giáp tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum

– Phía tây giáp tỉnh Sekong, Lào

– Phía đông giáp Biển Đông.

Tỉnh lỵ của Quảng Nam đặt tại thành phố Tam Kỳ, có đô thị phố cổ Hội An. Quảng Nam nằm ở khoảng giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tính theo đường Quốc lộ 1.

Tỉnh Quảng Nam diện tích 10.438 km2, dân số năm 2019 là 1.495.812 người, mật độ dân số đạt 149 người/km2.

2. Tỉnh Quảng Ngãi

tỉnh quảng ngãi

Quảng Ngãi là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 19 về số dân, xếp thứ 27 về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ 20 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 13 về tốc độ tăng trưởng GRDP. Với 1.272.800 người dân, GRDP đạt 73.568 tỉ đồng (tương ứng với 3,1951 tỉ USD), GRDP bình quân đầu người đạt 57,8 triệu đồng (tương ứng với 2.510 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,60%.

– Diện tích: 5.135,2 km.

– Dân số: 1.231.697 người, mật độ 253 người/km2.

Tỉnh Quảng Ngãi trải dài từ 14°32′B đến 15°25′B, từ 108°06′Đ đến 109°04′Đ, tựa vào dãy núi Trường Sơn và có vị trí địa lý:

– Phía đông giáp Biển Đông với chiều dài đường bờ biển là 144 km

– Phía bắc giáp tỉnh Quảng Nam với chiều dài đường địa giới 98 km

– Phía nam giáp tỉnh Bình Định với chiều dài đường địa giới 83 km

– Phía tây giáp tỉnh Kon Tum với chiều dài đường địa giới 79 km

– Phía tây nam giáp tỉnh Gia Lai với chiều dài đường địa giới khoảng 10 km.

3. Tỉnh Bình Định

tỉnh bình định

Bình Định là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 17 về số dân, xếp thứ 25 về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ 28 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 43 về tốc độ tăng trưởng GRDP. Với 1.534.800 người dân, GRDP đạt 74.729 tỉ Đồng (tương ứng với 3,2460 tỉ USD), GRDP bình quân đầu người đạt 48,69 triệu đồng (tương ứng với 2.115 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,32%.

– Diện tích: 6.050,6 km2.

– Dân số: 1.486.918 người.

Vị trí địa lý tỉnh Bình Định:

– Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi với đường ranh giới chung 63 km (điểm cực Bắc có tọa độ: 14°42’10” Bắc, 108°55’4” Đông).

– Phía Nam giáp tỉnh Phú Yên với đường ranh giới chung 50 km (điểm cực Nam có tọa độ: 13°39’10” Bắc, 108°54’00” Đông).

– Phía Tây giáp tỉnh Gia Lai có đường ranh giới chung 130 km (điểm cực Tây có tọa độ: 14°27′ Bắc, 108°27′ Đông).

– Phía Đông giáp Biển Đông với bờ biển dài 134 km, điểm cực Đông là xã Nhơn Châu (Cù Lao Xanh) thuộc thành phố Quy Nhơn (có tọa độ: 13°36’33 Bắc, 109°21′ Đông).

4. Tỉnh Phú Yên

tỉnh phú yên

Phú Yên là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 45 về số dân, xếp thứ 43 về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ 30 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 25 về tốc độ tăng trưởng GRDP. Với 961,1 nghìn dân, GRDP đạt 36.352 tỉ Đồng (tương ứng với 1,5790 tỉ USD), GRDP bình quân đầu người đạt 39,97 triệu đồng (tương ứng với 1.736 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,3%.

– Diện tích: 5.023,4 km2.

– Dân số: 961.152 người, mật độ 180 người/km2.

Vị trí địa lý tỉnh Phú Yên:

– Phía Bắc giáp tỉnh Bình Định.

– Phía Nam giáp Khánh Hòa.

– Phía Tây giáp Đắk Lắk và Gia Lai.

– Phía Đông giáp Biển Đông.

5. Tỉnh Khánh Hòa

tỉnh khánh hòa

Khánh Hòa là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 33 về số dân, xếp thứ 24 về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ 15 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 42 về tốc độ tăng trưởng GRDP. Với 1.232.400 người dân, GRDP đạt 76.569 tỉ Đồng (tương ứng với 3,3250 tỉ USD), GRDP bình quân đầu người đạt 62,13 triệu đồng (tương ứng với 2.698 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,36%.

– Diện tích: 5.137,8 km²

– Dân số: 1.231.107 người, mật độ 238 người/km.

Khánh Hòa nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam, có vị trí địa lý:

– Phía Bắc giáp tỉnh Phú Yên.

– Phía Tây giáp tỉnh Đắk Lắk.

– Phía Nam giáp tỉnh Ninh Thuận.

– Phía Tây Nam giáp tỉnh Lâm Đồng.

– Phía Đông giáp Biển Đông.

6. Tỉnh Ninh Thuận

tỉnh ninh thuận

Ninh Thuận là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 58 về số dân, xếp thứ 57 về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ 45 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 10 về tốc độ tăng trưởng GRDP. Với 611,8 nghìn dân, GRDP đạt 24.288 tỉ Đồng (tương ứng với 1,0549 tỉ USD), GRDP bình quân đầu người đạt 39,7 triệu đồng (tương ứng với 1.724 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,25%.

– Diện tích: 3.355,34 km2.

– Dân số: 590.467 người, mật độ 181 người/km2.

Ninh Thuận có vị trí địa lý:

– Phía bắc giáp tỉnh Khánh Hòa.

– Phía nam giáp tỉnh Bình Thuận.

– Phía tây giáp tỉnh Lâm Đồng.

– Phía đông giáp Biển Đông.

7. Tỉnh Bình Thuận

tỉnh bình thuận

Bình Thuận là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 32 về số dân, xếp thứ 34 về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ 26 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 35 về tốc độ tăng trưởng GRDP. Với 1.231.000 người dân, GRDP đạt 81.325 tỷ Đồng (tương ứng với 3,3 tỷ USD), GRDP bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng (tương ứng với 2.881 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11,09%.

– Diện tích: 7.812,8 km2.

– Dân số: 1.230.808 người, mật độ 157,5 người/km2.

Vị trí địa lý tỉnh Bình Thuận:

– Phía Bắc của tỉnh Bình Thuận giáp với tỉnh Lâm Đồng.

– Phía Đông Bắc giáp tỉnh Ninh Thuận.

– Phía Tây giáp tỉnh Đồng Nai, và phía Tây Nam giáp Bà Rịa-Vũng Tàu.

 – Phía Đông và Nam giáp Biển Đông với đường bờ biển dài 192 km.

8. Thành phố Đà Nẵng

thành phố đà nẵng

Thành phố Đà Nẵng là thành phố tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực; trung tâm chính trị – kinh tế – xã hội với vai trò là trung tâm công nghiệp, tài chính, du lịch, dịch vụ, văn hóa, giáo dục – đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học – công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước; trung tâm tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế.

Đà Nẵng nằm ở vị trí trung độ của Việt Nam, có vị trí trọng yếu cả về kinh tế – xã hội và quốc phòng – an ninh của khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước; là đô thị biển và đầu mối giao thông rất quan trọng về đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không. Trong những năm gần đây, Đà Nẵng tích cực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường, nâng cao an sinh xã hội và được coi là “Thành phố đáng sống nhất Việt Nam”. Năm 2018, Đà Nẵng được chọn đại diện cho Việt Nam lọt vào Top 10 Địa điểm Tốt nhất để Sống ở Nước ngoài do Tạp chí Du lịch Live and Invest Overseas (LIO) bình chọn.

– Diện tích: 1.284,9 km2.

– Dân số: 1.134.310 người, mật độ 828 người/km2.

Vị trí địa lý:

– Phía Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên Huế.

– Phía Tây và Nam giáp tỉnh Quảng Nam.

– Phía Đông giáp biển Đông.

Kết lại Nam Trung Bộ gồm những tỉnh nào?

Nam Trung Bộ gồm 7 tỉnh là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và thành phố trực thuộc Trung Ương Đà Nẵng.

Xin chào mọi người, Tôi là Hữu Trí SEO Copywirter đã có kinh nghiệm 5 năm tìm hiểu lĩnh vực kinh tế, tài chính, kinh doanh thực tế. Hi vọng những nội dung tôi chia sẻ, giúp người đọc dễ dàng tiếp vấn đề một cách sâu sắc và dễ dàng hơn.