Mượn tiền không trả phạm tội gì? Thiếu nợ không trả phải làm sao?

857

Mượn tiền không trả phạm tội gì? Mượn tiền không trả sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Người phạm tội có thể bị phạt tù đến 20 năm, phạt tiền lên đến 100.000.000VND. Cho dù đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng người vay vẫn phải hoàn thành đúng nghĩa vụ trả nợ của mình.

mượn tiền không trả phạm tội gì

Mượn tiền không trả bị xử lý thế nào?

Vay mượn tiền là vấn đề dân sự được Bộ luật Dân sự 2015 điều chỉnh. Tại Điều 466 Bộ luật Dân sự quy định cụ thể như sau:

“Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thoả thuận khác”.

Chính vì vậy, việc thanh toán và trả nợ đúng hạn là nghĩa vụ của người vay tiền. Trường hợp đến hạn thanh toán nhưng bên vay không trả sẽ xảy ra 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Bên vay không có khả năng chi trả nợ và không có dấu hiệu sử dụng thủ đoạn gian xảo để chiếm đoạt tài sản hay bỏ trốn. Đây là trường hợp được quy vào tranh chấp dân sự, bên cho vay có thể khởi tố lên Tòa án dân sự để tiến hành khởi kiện và thu hồi lại tài sản.

Trường hợp 2: Bên vay có khả năng trả nợ nhưng cố tình không trả và có dấu hiệu sử dụng thủ đoạn chiếm đoạt tài sản, bỏ trốn. Hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội lạm dụng tín nhiệm và chiếm đoạt tài sản.

mượn tiền không trả bị xử lý thế nào

Cố tình không trả nợ bị xử lý như thế nào?

Vay tiền nhưng cố tình không trả thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự Tội lạm dụng lòng tin và chiếm đoạt tài sản. Cụ thể hơn, tại Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 được bổ sung, sửa đổi năm 2017 quy định:

– Thuê, vay, mượn tài sản của người khác, hoặc nhận được tài sản người khác có hợp đồng, giấy tờ rõ ràng. Nhưng cố tình dùng thủ đoạn chiếm đoạt tài sản, bỏ trốn, cố tình không trả khi đến hạn mặc dù có khả năng chi trả.

– Thuê, vay, mượn tài sản của người khác có hợp đồng, giấy tờ nhưng sử dụng tài sản đó vào mục đích bất chính, phạm pháp và không có khả năng chi trả.

Người vi phạm một trong số những trường hợp trên có khả năng bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc phạt cải tạo không giam giữ 3 năm khi:

– Tài sản có giá trị từ 4.000.000 VND – dưới 50.000.000 VND

– Tài sản có giá trị dưới 4.000.000 VND nhưng trước đó đã bị xử phạt về hành vi chiếm đoạt tài sản, hoặc đã kết án về một trong các tội danh như bắt cóc chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản,… chưa được xoá án tích nhưng lại tiếp tục vi phạm.

cố tình không trả nợ bị xử lý thế nào

Bên cạnh đó, người có hành vi phạm tội còn có thể chịu những hình phạt khác như:

– Phạt tù từ 2 – 7 năm: Phạm tội có tính chuyên nghiệp, có tổ chức, sử dụng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, có khả năng tái phạm. Tài sản bị chiếm đoạt từ 50.000.000 VND – dưới 200.000.000 VND.

– Phạt tù từ 5 – 12 năm: Trường hợp chiếm đoạt tài sản từ 200.000.000 VND – dưới 500.000.000 VND.

– Phạt tù từ 12 – 20 năm: Nếu chiếm đoạt tài sản có giá trị hơn 500.000.000 VND.

Bên cạnh đó, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 VND – 100.000.000 VND. Đồng thời bị cấm hành nghề từ 1 –  5 năm và tịch thu tài sản.

Đi tù có được xoá nợ?

Mặc dù đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi cố ý không trả nợ. Người phạm tội vẫn phải bồi thường theo đúng nghĩa vụ của mình.

Tại Điều 466 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ của bên vay như sau:

– Nếu tài sản là tiền thì phải trả đủ khi đến hạn; trường hợp tài sản là vật thì phải hoàn trả vật cùng chất lượng, số lượng, trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác.

– Nếu bên vay không có khả năng trả vật thì có thể thanh toán bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời gian trả nợ, nếu được phía cho vay đồng ý.

– Địa điểm thanh toán nợ là nơi đặt trụ sở của bên cho vay hoặc nơi cư trú, trừ trường hợp có thoả thuận khác

– Trường hợp vay không lãi mà khi đến hạn bên vay không thanh toán hoặc thanh toán thiếu. Bên cho vay hoàn toàn có quyền yêu cầu trả lãi với mức lãi được quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự 2015 trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác.

– Trường hợp vay có lãi suất nhưng khi đến hạn bên vay không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi cụ thể như sau:

+ Lãi trên dư nợ gốc được tính theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng sẽ tương ứng với thời hạn vay mà chưa trả khi đến hạn; trường hợp trả chậm thì phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự 2015;

+ Lãi trên dư nợ gốc quá hạn chưa thanh toán bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian trả chậm, trừ trường hợp có thoả thuận khác giữa hai bên.

đi tù có được xóa nợ

Kết lại Mượn tiền không trả phạm tội gì?

Mượn tiền không trả phạm tội lạm dụng tín nhiêm chiếm đoạt tài sản, người phạm tội có khả năng bị phạt tiền đến 100.000.000 VND, phạt tù lên đến 20 năm.

Xin chào mọi người, Tôi là Hữu Trí SEO Copywirter đã có kinh nghiệm 5 năm tìm hiểu lĩnh vực kinh tế, tài chính, kinh doanh thực tế. Hi vọng những nội dung tôi chia sẻ, giúp người đọc dễ dàng tiếp vấn đề một cách sâu sắc và dễ dàng hơn.