Lợi nhuận trước thuế là gì? Cách tính lợi nhuận trước thuế dễ nhất

7832

Lợi nhuận trước thuế là gì? Lợi nhuận trước thuế (EBIT hay Earnings Before Tax) là phần lợi nhuận doanh nghiệp thu về được sau khi đã trừ đi tất cả chi phí mà chưa trừ đi phần thuế cho cơ quan thuế và tiền lãi. Lợi nhuận trước thuế thường xuất hiện trên các loại báo cáo thu nhập giao dịch và lợi nhuận hay thua lỗ, được sử dụng để đo lường hiệu quả tài chính của doanh nghiệp có được trước khi nộp thuế.

Lợi nhuận trước thuế là gì?

Lợi nhuận trước thuế là gì?

Cách tính lợi nhuận trước thuế

Để xác định được lợi nhuận trước thuế sau khi đã tổng hợp đầy đủ những thông tin về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bộ phận kế toán cần thực hiện theo 2 bước sau: 

Bước 1: Tính tổng doanh thu

Tại bước tính tổng doanh thu này bạn sẽ sử dụng công thức: 

Tổng doanh thu – Giá vốn bán hàng của doanh nghiệp

Trong đó, Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp bao gồm các thông số: 

Chi phí sản xuất.

– Chi phí vận chuyển.

– Giá vốn.

– Các chi phí phát sinh theo từng hoạt động của công ty.

Sau khi lấy tổng doanh thu định kỳ trong tháng, quý kinh doanh của doanh nghiệp trừ đi các khoản chi phí cho sản phẩm bán ra, bộ phận kế toán sẽ nắm được số liệu cụ thể về lợi nhuận trước thuế thông qua các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Cách tính lợi nhuận trước thuế

Cách tính lợi nhuận trước thuế

Bước 2: Tính chi phí phát sinh trong hoạt động thường ngày của doanh nghiệp

Tới bước này, bộ phận kế toán cần tổng hợp đầy đủ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động thường ngày của doanh nghiệp đã được trừ đi từ lợi nhuận trước thuế tạo ra từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thực hiện theo công thức: 

Tổng lợi nhuận – Chi phí hàng ngày

Những khoản chi phí hằng ngày cần là những khoản chi phí phát sinh qua các hoạt động vận hành cần thiết của doanh nghiệp

Sau khi đã thực hiện xong việc tổng hợp số liệu và hoàn thành các bước thì bộ phận kế toán đã có thể xác định chính xác con số lợi nhuận trước thuế. Qua đó, tính toán và nhận định chính xác về tình trạng lãi cũng như lỗ của doanh nghiệp.

Hay đơn giản, cách tính lợi nhuận trước thuế:

Lợi nhuận trước thuế = Tổng doanh thu – Chi phí cố định – Chi phí phát sinh

Ví dụ: Công ty A có tổng doanh thu là 1 tỷ đồng, giá nhập hàng 300 triệu, chi phí bán hàng 100 triệu, chi phí vận chuyển 100 triệu, 30 triệu phí vận chuyển. Vậy lợi nhuận trước thuế là:

1 tỷ – (300 triệu + 100 triệu + 100 triệu + 30 triệu) = 470 triệu.

Tầm quan trọng của lợi nhuận trước thuế

Con số lợi nhuận trước thuế giữ vai đối với các chủ doanh nghiệp rất quan trọng bởi vì: 

Để tránh những rủi ro về tín dụng thì lợi nhuận trước thuế đóng vai trò vô cùng quan trọng. Con số này hầu như không được nhiều công ty lớn tính toán mà nó chỉ xuất hiện trong quy trình kế toán nhằm tránh những con số phát sinh không đáng có. Do đó, bước tính lợi nhuận trước thuế hầu như chỉ được doanh nghiệp áp dụng trong việc tính toán cũng như sản xuất. 

– Lợi nhuận trước thuế đóng vai trò quan trọng đối với những nhà phân tích đầu tư và các nhà đánh giá phát sinh tín dụng. Lợi nhuận trước thuế cung cấp những thông tin chính xác nhằm phục vụ cho việc đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả hay không mà không cần xem xét đến các hoạt động trong thuế. 

– Thu nhập trước thuế còn giúp phân tích các chỉ số hiệu quả là lợi nhuận thu được trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây cũng là cách để so sánh doanh thu của đối thủ với doanh thu của mình. Thông qua đó đề xuất thêm giải pháp giúp thúc đẩy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tầm quan trọng của lợi nhuận trước thuế

Tầm quan trọng của lợi nhuận trước thuế

Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận trước thuế

Việc xác định doanh thu cũng như lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp được đánh giá thông qua các chỉ tiêu dưới đây: 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: Là những khoản chênh lệch có được khi lấy doanh thu trừ đi chi phí hoạt động kinh doanh. Chi phí này bao gồm giá thành sản phẩm hàng hóa và dịch vụ đã được tiêu thụ. 

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: Là những khoản tiền có được nhờ sự chênh lệch giữa doanh thu và chi phí của những công việc liên quan đến tài chính cũng như các khoản thuế phải nộp theo quy định pháp luật.

Lợi nhuận từ các hoạt động khác: Là khoản chênh lệch có được từ thu nhập của nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau cùng với các khoản thuế gián thu cần nộp theo quy định pháp luật trong một kỳ kinh doanh. 

Qua những thông tin trên bài viết ta có thể dễ dàng nhận thấy lợi nhuận trước thuế là một chí số rất quan trọng nó giúp bạn xác định hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp lãi – lỗ như thế nào. 

Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận trước thuế

Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận trước thuế

Tóm lại lợi nhuận trước thuế là gì?

Lợi nhuận trước thuế (EBIT hay Earnings Before Tax) là phần lợi nhuận doanh nghiệp thu về được sau khi đã trừ đi tất cả chi phí mà chưa trừ đi phần thuế cho cơ quan thuế và tiền lãi. Lợi nhuận trước thuế thường xuất hiện trên các loại báo cáo thu nhập giao dịch và lợi nhuận hay thua lỗ, được sử dụng để đo lường hiệu quả tài chính của doanh nghiệp có được trước khi nộp thuế.

Xin chào mọi người, Tôi là Hữu Trí SEO Copywirter đã có kinh nghiệm 5 năm tìm hiểu lĩnh vực kinh tế, tài chính, kinh doanh thực tế. Hi vọng những nội dung tôi chia sẻ, giúp người đọc dễ dàng tiếp vấn đề một cách sâu sắc và dễ dàng hơn.