Site icon Top Kinh Doanh | Chia Sẻ Kiến Thức Tài Chính, Kinh Doanh, Kinh Tế

Lợi nhuận ròng là gì? Công thức tính lợi nhuận ròng chính xác nhất

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng (thu nhập ròng, lãi thuần, lãi ròng) là phần lợi nhuận còn lại khi lấy tổng doanh thu đi toàn bộ chi phí được sử dụng để tạo ra sản phẩm. Bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp cần đóng cho cơ quan chức năng. 

Lợi nhuận ròng là gì?

Công thức tính lợi nhuận ròng

Lợi nhuận ròng = Tổng doanh thu – (10% VAT + 30% chi phí hoạt động) – 20% thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong đó:

– Tổng doanh thu: Là khoản tiền đã trừ đi tiền chiết khấu bán hàng và tiền hoàn trả  

Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu, chi phí bán hàng, chi phí mua bán, chi phí sản xuất, tiền vay vốn kinh doanh, tiền thuê mặt bằng, tiền trả lương nhân viên,… 

Ta giả sử:

X: Tổng doanh thu trong một khoảng thời gian nhất định.

Y: 10% VAT mà doanh nghiệp bắt buộc chịu thuế GTGT = 10%X = 0.1X.

Z : 30% (+-5%) các chi phí hoạt động mà doanh nghiệp phải chi = 30%X = 0.3X.

T lợi nhuận mức 1 sau khi đã trừ đi chi phí hoạt động và thuế VAT.

=> Ta được: lợi nhuận mức 1 sau khi đã trừ chi phí hoạt động và mức thuế VAT là:

T = X-(Y+Z)=X-(0.1X+0.3X)=0.6X

M = 20%T = 0.6X*20% = 0.12X

Dựa vào công thức: 

Lợi nhuận ròng = Tổng doanh thu – (10% VAT + 30% chi phí hoạt động) – 20% thuế TNDN

F = X – (Y+Z) – T ta thay các hằng Y,Z,T bằng giá trị X ta được:

 F= X – (0.1X + 0.3X) – 0.12X.

 F=0.48X.

Vậy là để tính lợi nhuận ròng ta chỉ cần lấy tổng doanh thu của doanh nghiệp nhân 0.48.

Công thức tính lợi nhuận ròng

Lưu ý: Những yếu tố ảnh hưởng đến lãi ròng có thể là chi phí hoạt động với mức dao động khoảng 5% của doanh nghiệp. Do đó, nếu giảm chi phí hoạt động xuống mức thấp nhất thì cũng đồng nghĩa với việc lợi nhuận ròng của doanh nghiệp sẽ tăng lên và ngược lại.

Vai trò của lợi nhuận ròng trong doanh nghiệp

1. Giúp nhà quản trị xác định được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp

Việc tính toán lãi ròng giữ vai trò to lớn trong việc xác định được mức độ hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Lợi nhuận sau thuế là thước đo phản ánh chính xác nhất việc cổ đông quyết định tiếp tục đầu tư vào các hoạt động kinh doanh  của doanh nghiệp hay không. 

2. Phục vụ cho việc nghiên cứu kế hoạch kinh doanh

Để nhận xét một doanh nghiệp có đang hoạt động khỏe mạnh hay không thì các nhà đầu tư thường dựa vào việc phân tích các chỉ số lợi nhuận dựa trên tổng doanh thu. 

Trong một kỳ kinh doanh nhất định, lợi nhuận ròng càng tăng cao thì chứng tỏ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang ngày càng phát triển. Qua đó, các cổ đông sẽ có thêm niềm tin vào doanh nghiệp. 

Vai trò của lợi nhuận ròng

3. Giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng vay vốn

Lợi nhuận ròng còn giữ một vai trò vô cùng quan trọng đó chính là phục vụ cho việc vay vốn cũng như kêu gọi đầu tư. Các doanh nghiệp càng lớn thì càng cần kêu gọi vốn đầu tư nhiều. Chính vì vậy, lợi nhuận sau thuế là một trong những cơ sở để các nhà đầu tư cân nhắc vấn đề có nên cho doanh nghiệp vay vốn không. 

Các yếu tố tác động tới lợi nhuận ròng

Nhìn vào công thức tính lợi nhuận ròng, ta có thể nhận thấy những yếu tố dưới đây có tác động trực tiếp đến lợi nhuận sau thuế bao gồm: 

– Chi phí vận hành: Một doanh nghiệp muốn tối đa hóa lợi nhuận cần giảm thiểu mọi chi phí vận hành. Nếu chủ doanh nghiệp không biết cách chi tiêu hợp lý thì tỷ suất lợi nhuận sau thuế sẽ giảm sút nghiêm trọng. Do đó, nhà quản trị doanh nghiệp và bộ phận kế toán cần cân nhắc kỹ lưỡng về chi phí vận hành sao cho mức chi tiêu tối đa nằm trong 30% doanh thu tháng trước. 

– Giá gốc sản phẩm: là yếu tố có khả năng tác động đến chi phí bán hàng. Doanh nghiệp cần nghiên cứu thị trường một cách kỹ lưỡng để có thể tối ưu hóa giá  gốc sản phẩm. Chỉ khi giá gốc sản phẩm càng thấp thì mức lãi thu về doanh nghiệp càng cao. 

– Thuế thu nhập doanh nghiệp: Đây là khoản thuế theo quy định của nhà nước nên doanh nghiệp không thể tác động tăng giảm theo ý muốn để đạt được lợi nhuận như kỳ vọng. 

Các yếu tố tác động lợi nhuận ròng

Cách giúp doanh nghiệp tăng lãi ròng nhanh chóng

Có nhiều cách giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận ròng. Dưới đây là 3 cách chính giúp doanh nghiệp dễ dàng tăng lãi ròng bao gồm:

– Nâng cao năng lực sản xuất, toàn bộ giá trị này đều được quy đổi thành tiền.

– Nâng cao thời gian làm việc của nguồn nhân lực. Để làm tốt việc này doanh nghiệp cần đảm bảo cung cấp cho nhân viên những công cụ hỗ trợ xứng đáng để năng suất lao động cải thiện đúng với mức giờ làm được tăng cao. Đồng thời, doanh nghiệp có thể áp dụng thêm những công nghệ mới vào quá trình sản xuất để nâng cao năng suất lao động hiệu quả. 

– Mở rộng quy mô sản xuất đồng thời gia tăng nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quả làm việc. Để thực hiện được điều này thì cần phải xem xét điều kiện của doanh nghiệp. 

Cách tăng lợi nhuận ròng

Tạm kết lợi nhuận ròng là gì?

Lợi nhuận ròng (thu nhập ròng, lãi thuần, lãi ròng) là phần lợi nhuận còn lại khi lấy tổng doanh thu đi toàn bộ chi phí được sử dụng để tạo ra sản phẩm. Bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp cần đóng cho cơ quan chức năng. Để tính lợi nhuận ròng đơn giản bạn chỉ cần lấy doanh số nhân với 0.48.

Exit mobile version