Lợi nhuận gộp là gì? Cách tính và công thức tính chính xác

5665

Lợi nhuận gộp (tiếng Anh là Gross Profit) hay lãi gộp là phần lợi nhuận mà công ty kiếm được sau khi trừ chi phí liên quan đến việc sản xuất và bán sản phẩm, hoặc chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của công ty. Hoặc có thể hiểu lợi nhuận gộp là khoản lợi nhuận thu được sau khi lấy doanh thu thuần khấu trừ đi giá vốn hàng bán của doanh nghiệp.

 

Lợi nhuận gộp là gì?

Cách tính lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp được xác định theo công thức sau:

Lợi nhuận gộp = Doanh thu bán hàng – Giá vốn hàng bán

Doanh thu thuần = Tổng doanh thu – Các khoản giảm trừ chi phí

Trong đó:

– Giá vốn bán hàng là toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để sản xuất hàng hóa bao gồm: tiền thuê công nhân, nguyên liệu đầu vào, kho hàng, vận chuyển, marketing, chi phí bán hàng.

– Doanh thu thuần là tổng số tiền doanh nghiệp thu về sau khi bán hàng.

– Các khoản giảm trừ chi phí bao gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, chiết khấu, giảm giá, hàng hoàn lại.

Ví dụ: Bạn sản xuất một bộ bàn ghế và đem bán ra thị trường với mức giá là 800.000 đồng. Trong đó tổng chi phí mua nguyên vật liệu là 200.000 đồng và chi chi phí cho công nhân là 200.000 đồng. Vậy lợi nhuận gộp của bộ bàn ghế này sẽ là:

800.000 – ( 200.000 + 200.000 ) = 400.000 đồng

Như vậy doanh thu của sản phẩm là 800.000 đồng sau khi đã trừ đi giá vốn hàng bán là 400.000 đồng thì mức lợi nhuận gộp của sản phẩm còn lại là 400.000 đồng.

Cách tính lợi nhuận gộp

Tỷ suất lợi nhuận gộp là gì?

Tỷ suất lợi nhuận gộp (tiếng anh là Gross Profit Margin) là một chỉ số được sử dụng để phản ánh, đánh giá mô hình kinh doanh cũng như sức khỏe tài chính của doanh nghiệp bằng việc tiết lộ số tiền còn lại từ doanh thu sau khi trừ đi giá vốn hàng bán. Công thức tính tỷ số lợi nhuận gộp như sau:

Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) = Lợi nhuận gộp / Doanh thu

Hệ số này giúp người đọc biết được với mỗi đồng doanh thu mang về có thể tạo ra được bao nhiêu đồng thu nhập cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, tỷ suất lợi nhuận gộp được xem là một chỉ số vô cùng hữu ích khi so sánh khả năng tài chính của nhiều doanh nghiệp trong cùng một lĩnh vực hoạt động, ngành nghề.

Những công ty, doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận gộp càng cao thì chứng tỏ công ty đó làm ăn với mức lãi suất cao hơn và có khả năng kiểm soát nguồn chi phí bỏ ra hiệu quả hơn. Nhờ tỷ suất này các công ty, doanh nghiệp sẽ đưa ra các chiến lược kinh doanh thích hợp để có thể phát triển, cạnh tranh, vượt mặt các đối thủ của mình.

Tỷ suất lợi nhuận gộp là gì

Ý nghĩa của lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp giúp bạn đánh giá mức độ hiệu quả của doanh nghiệp trong việc sử dụng lao động cũng như vật tư trong quá trình sản xuất hàng hóa, dịch vụ; thông tin thường xuất hiện trong bảng sao kê thu nhập của doanh nghiệp. Tùy vào phương thức sản xuất sẽ có nhiều loại chi phí dao động như:

– Giá mua nguyên liệu trong thực tế đã bao gồm chi phí vận chuyển.

Chi phí chi trả cho nhân công.

– Lượng chi phí hao hụt.

– Chi phí thiết bị.

– Phí thẻ tín dụng của khách hàng.

– Chi phí vận chuyển chế phẩm như: phí nhập kho, chi phí sản xuất trong từng công đoạn,…

Đặc trưng của lợi nhuận gộp

Đặc trưng của lợi nhuận gộp

Phân biệt lợi nhuận gộp và lợi nhuận trước thuế?

Lợi nhuận trước thuế hay còn gọi là EBIT được sử dụng để đo lường mức lợi nhuận mà doanh nghiệp hay những nhà đầu tư thực hiện trước khi thanh toán các khoản lãi vay và chi phí thuế nếu có. Lợi nhuận trước thuế thường được đề cập trên các báo cáo thu nhập giao dịch, lợi nhuận hoặc thua lỗ.

Lợi nhuận trước thuế là khoản thu được nhờ việc lấy doanh thu khấu trừ đi các khoản chi phí cho ra kết quả là lợi nhuận gộp, từ thu nhập này khấu trừ các khoản chi để cho ra mức thu nhập trước lãi và thuế. Còn lợi nhuận gộp bản chất chỉ là giá trị hàng hóa bán ra đã trừ đi chi phí sản phẩm.

Giải đáp các thắc mắc liên quan đến lợi nhuận gộp

1. Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp (tiếng Anh là Gross Profit) hay lãi gộp là phần lợi nhuận mà công ty kiếm được sau khi trừ chi phí liên quan đến việc sản xuất và bán sản phẩm, hoặc chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của công ty. Hoặc có thể hiểu lợi nhuận gộp là khoản lợi nhuận thu được sau khi lấy doanh thu thuần khấu trừ đi giá vốn hàng bán của doanh nghiệp.

2. Công thức tính lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp = Doanh thu bán hàng – Giá vốn hàng bán