Site icon Top Kinh Doanh | Chia Sẻ Kiến Thức Tài Chính, Kinh Doanh, Kinh Tế

Lợi nhuận có nguồn gốc từ đâu? Đáp án chính xác!

Câu hỏi: Lợi nhuận có nguồn gốc từ:

A. Lao động phức tạp.

B. Lao động quá khứ.

C. Lao động cụ thể.

D. Lao động không được trả công.

Đáp án chính xác là D. Lợi nhuận có nguồn gốc từ Lao động không được trả công.

Lợi nhuận là gì?

Lợi nhuận (trong tiếng Anh: Profit) là khoản tiền thu về được của nhà đầu tư khi tham gia vào một hoạt động sản xuất, mua bán hàng hóa hay dịch vụ nào đó. Lợi nhuận là điều mà bất kỳ ai tham gia vào hoạt động kinh tế đều mong muốn có được (trừ các tổ chức phi lợi nhuận).

Công thức tính lợi nhuận

Lợi nhuận = Tổng doanh thu – Tổng chi phí

Trong đó:

– Tổng doanh thu: tổng số tiền thu về được từ việc bán hàng.

– Tổng chi phí: tổng số tiền phải bỏ ra để bán được hàng như tiền nhập hàng (hay sản xuất), thuê nhân viên, mặt bằng, marketing.

Kinh doanh phải biết lợi nhuận hay doanh thu – Phạm Thành Long

Kết lại Lợi nhuận có nguồn gốc từ đâu?

Lợi nhuận có nguồn gốc từ Lao động không được trả công.

Để hiểu thêm về lợi nhuận bạn có thế xem qua bài viết: Lợi nhuận là gì?

Exit mobile version