bắc trung bộ gồm những tỉnh nào

Bắc Trung Bộ gồm những tỉnh nào? Có bao nhiêu tỉnh?

Bắc Trung Bộ là một trong những vùng kinh tế trọng điểm nối liền 2 khu vực Bắc Bộ và Duyên hải Miền Trung....
GDP thực tế

GDP thực tế là gì? Công thức tính GDP thực tế chính xác nhất

GDP thực tế là một trong những chỉ số quan trọng phản ánh chính xác tốc độ tăng trưởng kinh tế của một quốc...
Kim ngạch là gì

Kim ngạch là gì? Công thức tính kim ngạch xuất khẩu

Kim ngạch là tổng số lượng hàng hóa được xuất đi của doanh nghiệp, quốc gia hoặc tổng giá trị ngân sách chi trả...
Kinh tế lượng là gì

Kinh tế lượng là gì? Ví dụ mô hình kinh tế lượng đơn giản

Kinh tế lượng là một những ngành kinh tế mới mẻ tại Việt Nam, có mục đích thử nghiệm, đo lường các mô hình...
nước ta gồm những loại rừng nào

Nước ta gồm những loại rừng nào?

Nước ta gồm những loại rừng nào? Đáp án chính xác là: Nước ta có 3 loại rừng, đó là rừng đặc dụng, rừng...
lợi thế sao sánh là gì

Lợi thế so sánh là gì: ví dụ về lợi thế so sánh dễ...

Lợi thế so sánh là khái niệm được nhắc đến rất nhiều trong kinh tế học chỉ về thế mạnh của một quốc gia...
hàng hóa thay thế là gì

Hàng hóa thay thế là gì? Ví dụ về hàng hóa thay thế

Hàng hóa thay thế là một thuật ngữ rất quen thuộc trong kinh tế vĩ mô dùng để chỉ các loại hàng hóa có...
nước ta hòa mạng internet vào năm nào

Nước ta hòa mạng Internet vào năm nào?

Câu hỏi: Nước ta hòa mạng internet vào năm nào? Đáp án chính xác là: Nước ta ta hòa mạng Internet vào năm 1997. Theo Wikipedia:...
quy luật lưu thông thông tiền tệ là gì

Quy luật lưu thông tiền tệ là gì? Xác định thế nào?

Lưu thông tiền tệ là một trong những yếu tố hết sức quan trọng trong kinh tế vĩ mô, nó phản ảnh khối lượng...
quy luật phủ định của phủ định

Quy luật phủ định của phủ định: Nội dung, ý nghĩa, ví dụ

Quy luật phủ định của phủ định là 1 trong 3 quy luật cơ bản của phép duy vật biện chứng duy vật được...