E-Commerce

E-Commerce là gì? 10+ Loại hình giao dịch của E-Commerce 

E-commerce là gì? E-commerce là từ viết tắt của Electronic commerce dịch ra tiếng Việt nghĩa là thương mại điện tử. Là những hoạt...
WACC là gì

WACC là gì? Công thức tính WACC và bài tập tính chi phí sử...

WACC là gì? WACC (viết tắt trong tiếng Anh: Weighted Average Cost of Capital) là chi phí sử dụng vốn khi doanh nghiệp tính...
Chính sách xã hội là gì

Chính sách xã hội là gì? Các chính sách xã hội ở Việt Nam...

Chính sách xã hội là gì? Chính sách xã hội là chính sách của Nhà nước giải quyết các vấn đề phát sinh từ các...
GNP là gì

GNP là gì? Chỉ số tổng sản phẩm quốc dân Việt Nam mới nhất

GNP là gì? GNP (viết tắt của Gross National Product) là tổng giá trị sản phẩm quốc dân được đo bằng tổng giá trị...
Kinh tế thị trường là gì

Kinh tế thị trường là gì? Các loại kinh tế thị trường phổ biến...

Trong thực tế có rất nhiều mô hình kinh tế khác nhau, trong đó mô hình kinh tế thị trường được đánh giá là...
Thị trường là gì

Thị trường là gì? Các loại thị trường trong Kinh tế và Marketing

Thị trường là gì ? Trong kinh tế, thị trường là nơi trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa người bán và người mua...
Cung cầu tiền tệ là gì

Cung cầu tiền tệ là gì? 4 khối tiền tệ trong kinh tế vĩ...

Cung cầu tiền tệ là gì? Cung tiền tệ là lượng tiền để nền kinh tế đảm bảo nhu cầu của sản xuất và...
phát triển kinh tế là gì

Phát triển kinh tế là gì? Chiến lược của Việt Nam trong năm 2021-2030

Phát triển kinh tế (tiếng anh: Economic Development) là sự gia tăng về quy mô của nền kinh tế và hoàn chỉnh về mặt...
Chi phí kinh tế

Chi phí kinh tế là gì? Ví dụ về chi phí kinh tế trong...

Chi phí kinh tế (hay chi phí cơ hội) là tổng các chi phí của các nguồn lực kinh tế trong quá trình sản...
Kinh tế vi mô là gì

Kinh tế vi mô là gì: Video bài giảng Kinh tế vi mô chương...

Kinh tế vi mô là gì? Kinh tế học vi mô (tiếng anh: Microeconomic) là một phân ngành của kinh tế học, nghiên cứu...