Kinh tế vi mô là gì: 5 ví dụ về kinh tế vi mô

4969

Khác với kinh tế vĩ mô tập trung nghiên cứu những quy luật có tác động lớn đến toàn bộ nền kinh tế của một quốc gia hay thế giới. Thì kinh tế vi mô lại tập trung vào những khía cạnh nhỏ hơn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Vậy kinh tế vi mô là gì? Ví dụ về kinh tế vi mô trong thực tế.

Kinh tế vi mô là gì?

Kinh tế học vi mô (tiếng anh: Microeconomic) là một phân ngành của kinh tế học, nghiên cứu cách thức mà các đơn vị như hộ gia đình, doanh nghiệp hoặc từng bộ phận của Nhà nước ra quyết định và tác động lẫn nhau trên một thị trường nào đó.

Kinh tế vi mô là gì

Mục tiêu nghiên cứu của kinh tế vi mô

Mục tiêu nghiên cứu của kinh tế vi mô là phân tích cơ chế của thị trường từ đó đưa ra cách thiết lập giá cả tương đối giữa các sản phẩm, dịch vụ và sự phân phối của các nguồn tài nguyên giới hạn giữa nhiều cách sử dụng khác nhau. Đồng thời phân tích thất bại của thị trường, khi chúng được vận hành một cách thiếu hiệu quả.

Kinh tế vi mô sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề sau:

1. Cung – cầu, giá cả thị trường: Quy luật cung cầu là sự điều chỉnh của thị trường với một mức giá cân bằng và một lượng giao dịch cân bằng sẽ được xác định. Khi cầu lớn hơn cung thì giá tăng; cầu nhỏ hơn cung thì giá giảm; cầu bằng cung giá về trạng thái cân bằng. Xem chi tiết về quy luật này tại: Cung cầu là gì?

cung cầu là gì

2. Hành vi của người tiêu dùng.

3. Hành vi của người sản xuất.

4. Cấu trúc thị trường: hoàn hảo, mang tính độc quyền, thiểu số độc quyền, độc quyền thuần túy.

5. Thị trường các yếu tố liên quan đến sản xuất: lao động, vốn, tài nguyên. Thị trường là nơi chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm, dịch vụ hoặc tiền tệ, nhằm thỏa mãn nhu cầu của hai bên cung và cầu về một loại sản phẩm nhất định. Trong kinh tế, thị trường bao gồm cả người mua và người bán; còn trong Marketing thị trường chỉ bao gồm nhóm người mua không bao gồm người bán. Xem ngay: Thị trường là gì?

Thị trường là gì

6. Vai trò của Chính phủ, thể hiện rõ nhất thông qua Chính sách tài khóa và tiền tệ, bạn có thể tìm đọc tại, 2 đường dẫn dưới đây:

Chính sách tiền tệ là gì?

Chính sách tài khóa là gì?

Chính sách tiền tệ là gì

7. Trao đổi, phúc lợi kinh tế.

8. Lý luận về thất bại của thị trường.

5 Ví dụ về kinh tế vi mô

Ví dụ kinh tế vi mô

1. Nghiên cứu sự lựa chọn của người tiêu dùng khi ngân sách bị hạn chế sẽ có xu hướng chọn những sản phẩm, dịch vụ như thế nào.

2. Nghiên cứu số tiền chi cho giáo dục của người dân tương theo với mức thu nhập.

3. Nghiên cứu hành vi của doanh nghiệp khi đưa ra quyết định chọn yếu tố đầu vào, số lượng nhân lực, hàng hóa doanh nghiệp bán ra.

4. Nghiên cứu các mô hình thị trường ở nhiều mức độ cạnh tranh khác nhau: hoàn hảo, độc quyền, không hoàn hảo, độc quyền thuần túy.

5. Nghiên cứu mối quan hệ giữa quy luật cung cầu của hàng hóa tác động thế nào lên giá cả của thị trường.

Kinh tế vi mô và vĩ mô khác nhau như thế nào?

1. Giống nhau giữa kinh tế vi mô và vĩ mô

Kinh tế vi mô và vĩ mô đều là các ngành khoa học cấu thành nên kinh tế học, nghiên cứu kinh tế dựa trên những góc nhìn quan trọng trong nền kinh tế của một quốc gia hay khu vực. Chúng tác động, bổ sung giúp nền kinh tế phát triển.

2. Khác nhau giữa kinh tế vi mô và vĩ mô

Tiêu chí Kinh tế vi mô Kinh tế vĩ mô
Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu hành vi của mỗi thành phần cấu thành nên nền kinh tế. Có quy mô nhỏ như hộ gia đình, doanh nghiệp,….Kinh tế học vi mô nghiên cứu phân đoạn thị trường cụ thể của nền kinh tế. Nghiên cứu tổng thể của nền kinh tế, bao gồm các biến số kinh tế tổng hợp của quốc gia và quốc tế. Nghiên cứu toàn bộ nền kinh tế bao gồm một số phân khúc thị trường.
Đối tượng nghiên cứu Các yếu tố liên quan đến từng đơn vị kinh tế như cung cầu, giá cả, sản lượng hàng hóa, chi phí, lợi nhuận, mức tiêu thụ, phúc lợi kinh tế v.v… Phân tích các biến số kinh tế tổng hợp như chỉ số giá tiêu dùng, GDP, GNP, lạm phát, giảm phát, thất nghiệp, việc làm, tăng trưởng, chu kỳ kinh tế, vai trò ổn định kinh tế vĩ mô của chính phủ,  chính sách tiền tệ, chính sách tài chính, đói nghèo, thương mại quốc tế …
Mục tiêu Tìm hiểu cơ chế thiết lập giá cả của từng sản phẩm dịch vụ cùng với giá của hàng hóa bổ sung và hàng hóa thay thế trong những ngành nghề và giải quyết việc phân bổ các nguồn lực khan hiếm một cách có hiệu quả. Duy trì mức giá chung và giải quyết các vấn đề chính của nền kinh tế như: lạm phát, giảm phát, tỷ lệ thất nghiệp, đói nghèo, xuất nhập khẩu, tỷ giá hối đoái, phát triển kinh tế trên diện rộng.
Cách
tiếp cận
Tiếp cận từ dưới lên Tiếp cận từ trên xuống

Mối quan hệ giữa kinh tế vĩ mô và vi mô

mối quan hệ kinh tế vĩ mô và vi mô

Kinh tế vi mô nghiên cứu những hành vì của các thành phấn cấu thành nên sự phát triển của một kinh tế. Những hành vì này nếu diễn ra trên phạm vi rộng có thể dẫn đến sự thay đổi lớn trong nền kinh tế/

Mặc khác, chính sách kinh tế vĩ mô cũng có tác động đến từ cá nhân, tập thể, doanh nghiệp như hành vi sản xuất, mua sắm, chi tiêu của họ.

Tìm hiểu kinh tế vi mô là tìm hiểu cách vận động của từng thành phần riêng lẻ, còn nghiên cứu kinh tế vĩ mô tạo điều kiện cho các thành phân vi mô phát triển.

Mỗi cá nhân, doanh nghiệp trong kinh tế vi mô hoạt động ổn định, phát triển sẽ phản ánh sự phát triển tương tự nhưng có quy mô và nhiều biến số trong kinh tế vĩ mô.

Nếu ví kinh tế là một chiếc bánh thì kinh tế vi mô chính là nguyên liệu, còn vĩ mô là khung định hình, dáng bánh sao cho đẹp mắt.

Tổng hợp Video bài giảng Kinh tế vi mô chương 1, 2, 3, 4

Kinh tế vi mô chương 1

Kinh tế vi mô chương 2, 3

Kinh tế vi mô chương 4

Bài giảng kinh tế vi mô chương 1, 2, 3, 4 chi tiết nhất

==> File tải tài liệu kinh tế vi mô .

Tải miễn phí: Giáo trình kinh tế vĩ mô PDF.

Kết lại Kinh tế vi mô là gì?

Kinh tế vi mô là một phân ngành của kinh tế học, nghiên cứu cách thức mà các đơn vị như hộ gia đình, doanh nghiệp hoặc từng bộ phận của Nhà nước ra quyết định. Mục tiêu của kinh tế học vi mô phân tích cơ chế của thị trường từ đó đưa ra các thiết lập giá cả của các sản phẩm, dịch vụ và phân tích những nguyên nhân dẫn đến nền kinh tế sự vận hành không hiệu quả của nền kinh tế vi mô.