GDP thực tế là gì? Công thức tính GDP thực tế chính xác nhất

9569

GDP thực tế là một trong những chỉ số quan trọng phản ánh chính xác tốc độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia hay vùng lãnh thổ. Vậy GDP thực tế là gì? Cách tính chỉ số Real GDP ra sao? Hãy cùng Top Kinh Doanh tìm hiểu chi tiết dưới đây:

GDP thực tế

GDP thực tế – Real Gross Domestic Product

GDP thực là gì?

GDP thực tế (tiếng Anh: Real Gross Domestic Product) là tổng sản phẩm quốc nội đã điều chỉnh lạm phát (hoặc giảm phát) của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất của một nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 1, 3, 5, 10 năm).

GDP thực tế là gì

GDP thực tế là gì

GDP thực tế được tính bằng gì?

Công thức tính GDP thực tế như sau:

GDP thực = GDP danh nghĩa / Hệ số giảm phát GDP

VD: GDP danh nghĩa của nước A trong

– Năm 2021 là 100 tỷ USD.

– Năm 2022 là 110 tỷ USD.

– Tốc độ tăng trưởng kinh tế danh nghĩa của nước A = 110 tỷ / 100 tỷ = 1,1 % tương ứng là 10%.

Nếu giá của hàng hóa đã tăng 5%, thì hệ số giảm phát là: 1 + 5% = 1,05

GPD danh nghĩa là 110 tỷ USD ==>  GDP thực là: = 100 tỷ / 1,05 = 104,76 tỷ USD.

Cách tính GDP thực tế

Cách tính GDP thực tế

GDP thực tế và GDP danh nghĩa khác nhau thế nào?

Chỉ số GDP thực tế sẽ thể hiện một cách chính xác hơn về tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Dữ liệu từ GDP thực tế sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách kinh tế dùng để lập kế hoạch cho ngân hàng trung ương Quốc gia.

– Lạm phát dương: GDP thực tế < GDP danh nghĩa.

– Lạm phát âm: GDP thực tế > GDP danh nghĩa.

Vì GDP danh nghĩa được tính bằng giá ở thời điểm hiện tại không phải loại trừ đi giảm hay lạm phát làm cho việc tính toán và phân tích GDP đơn giản hơn rất nhiều. Nếu GDP thực không điều chỉnh theo chỉ số lạm phát thì khi lạm phát dương sẽ làm tăng đáng kể GDP danh nghĩa.

GDP danh nghĩa là tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được tính theo giá thị trường được tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định. Nó bao gồm những thay đổi về giá do lạm phát và phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Để hiểu rõ hơn bạn có thể xem bài viết: GDP danh nghĩa là gì?

GDP danh nghĩa Nominal GDP

Cơ sở so sánh GDP danh nghĩa GDP thực tế
Cách tính toán GDP không có sự tác động của lạm phát Lạm phát tác động điều chỉnh GDP
Khái niệm GDP danh nghĩa là tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được tính theo giá thị trường được tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định. Nó bao gồm những thay đổi về giá do lạm phát và phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế. GDP thực tế là tổng sản phẩm quốc nội đã điều chỉnh lạm phát (hoặc giảm phát) của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất của một nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 1, 3, 5, 10 năm)
Giá trị Cao hơn Thấp hơn
Thể hiện trong Giá hiện tại Giá không đổi hoặc giá cơ sở năm
Tác dụng So sánh từng khu vực khác nhau của năm có thể thực hiện So sánh hai hay nhiều năm tài chính có thể thực hiện
Tăng trưởng kinh tế Không phản ánh chính xác Phản án chính xác

GDP danh nghĩa khác GDP thực tế thế nào

GDP danh nghĩa khác GDP thực tế thế nào

Tóm lại GDP thực tế là gì?

GDP thực tế là tổng sản phẩm quốc nội đã điều chỉnh lạm phát (hoặc giảm phát) của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất của một nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định thường là 1 năm. Chỉ số GDP thực tế sẽ phản ảnh chính xác tốc độ tăng trưởng kinh tế hơn rất nhiều GDP danh nghĩa.