GDP danh nghĩa là gì (Nominal GDP)? Khác với GDP thực tế thế nào

39232

Trong thực tế, GDP danh nghĩa không hề phản ảnh chính xác tốc độ tăng trưởng kinh tế của một nền kinh tế. Nhưng rất nhiều quốc gia rất thích công bố chỉ số này để thế giới nhìn nhận về sự phát triển của họ. Vậy GDP danh nghĩa là gì ? Hãy cùng Top Kinh Doanh tìm hiểu chi tiết dưới đây:

 Kiến thức cơ bản GDP danh nghĩa Nominal GDP

GDP danh nghĩa là gì?

GDP danh nghĩa (tiếng anh Nominal Gross Domestic Product được viết tắt Nominal GDP) là tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được tính theo giá thị trường được tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định. Nó bao gồm những thay đổi về giá do lạm phát và phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế.

GDP danh nghĩa là gì

Cách tính GDP danh nghĩa

Phương pháp tính theo tổng chi tiêu được xem là phương án tính GDP có độ tin cậy cao nhất hiện nay. GDP của một quốc gia hay vùng lãnh thổ được tính bằng tổng số tiền các hộ gia đình đang sinh sống để mua sắm và sử dụng dịch vụ:

Công thức tính GDP danh nghĩa:

GDP = C + G + I + NX

Trong đó:

C (Chi tiêu của hộ gia đình): tất cả các chi tiêu cho sản phẩm và dịch vụ của hộ gia đình.

G (Chi tiêu của chính phủ): tổng chi tiêu cho giáo dục, y tế, an ninh, giao thông, dịch vụ, chính sách…

I (Tổng đầu tư): là tiêu dùng của các nhà đầu tư, bao gồm các khoản chi tiêu của doanh nghiệp về trang thiết bị, nhà xưởng…

NX (cán cân thương mại): là “xuất khẩu ròng” của nền kinh tế. NX = X (xuất khẩu) – M (nhập khẩu).

Cách tính GDP danh nghĩa theo phương pháp tính tổng chi tiêu

Mối quan hệ giữa lạm phát và GDP danh nghĩa

Lạm phát được xem là yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến GDP danh nghĩa vì GDP danh nghĩa chỉ phản ảnh mức độ tăng giá của các sản phẩm, dịch vụ so với năm gốc, chứ không phản ánh được số lượng hàng hóa và dịch vụ tăng lên.

Ví dụ về ảnh hưởng của lạm phát đến GDP danh nghĩa:

  • Năm 2021: bạn bán 10 con heo được 10 đồng.
  • Năm 2022: bạn bán 10 con heo được 11 đồng.

Như vậy, so với năm 2021 bạn sẽ thu về cho mình thêm 1 đồng nhưng chỉ phải bán số lượng heo như nhau là 10 con.

==> Chính vì vậy, khi lạm phát tăng sẽ kéo theo GDP danh nghĩa tăng lên.

Nếu như thu nhập của cá nhân tăng lên 5% trong 1 năm nhưng lạm phát tăng 5% thì thu nhập thực tế của cá nhân đó không thay đổi. Thậm chí số tài sản có mức tăng giá thấp hơn chỉ số lạm phát còn khiến bạn mất đi một số tiền thực tế.

Mối quan hệ lạm phát và GDP danh nghĩa

GDP danh nghĩa và GDP thực tế khác nhau thế nào?

Để nhận định chính xác hơn về tăng trưởng kinh tế, người ta thường dùng chỉ số GDP thực tế. GDP thực tế (tiếng Anh: Real Gross Domestic Product hay Real GDP) là chỉ số thể hiện tổng giá trị thực tế của sản phẩm, dịch vụ quốc nội và đã điều chỉnh lạm phát.

GDP thực tế là gì

Bạn có thể tìm hiểu về GDP thực tế tại bài viết: GDP thực tế là gì?

Công thức tính GDP danh nghĩa và GDP thực tế như sau:

GDP thực tế = GDP danh nghĩa / Hệ số giảm phát GDP

Cơ sở so sánh GDP danh nghĩa GDP thực tế
Cách tính toán GDP không có sự tác động của lạm phát Lạm phát tác động điều chỉnh GDP
Khái niệm GDP danh nghĩa là tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được tính theo giá thị trường được tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định. Nó bao gồm những thay đổi về giá do lạm phát và phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế. GDP thực tế là tổng sản phẩm quốc nội đã điều chỉnh lạm phát (hoặc giảm phát) của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất của một nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 1, 3, 5, 10 năm)
Giá trị Cao hơn Thấp hơn
Thể hiện trong Giá hiện tại Giá không đổi hoặc giá cơ sở năm
Tác dụng So sánh từng khu vực khác nhau của năm có thể thực hiện So sánh hai hay nhiều năm tài chính có thể thực hiện
Tăng trưởng kinh tế Không phản ánh chính xác Phản án chính xác

GDP danh nghĩa và GDP thực tế khác nhau thế nào

VD: GDP danh nghĩa của nước A trong

  • Năm 2021 là 100 tỷ USD,
  • Năm 2022 là 110 tỷ USD.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế danh nghĩa của nước A = 110 tỷ / 100 tỷ = 1,1 % tương ứng là 10%.

Nếu giá của hàng hóa đã tăng 5%, thì hệ số giảm phát là: 1 + 5% = 1,05

GPD danh nghĩa là 110 tỷ USD ==>  GDP thực là: = 100 tỷ / 1,05 = 104,76 tỷ USD.

Sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

  • GDP danh nghĩa > GDP thực tế: nền kinh tế đang lạm phát.
  • GDP danh nghĩa < GDP thực tế: nền kinh tế đang giảm phát.

Tóm lại GDP danh nghĩa là gì (Nominal GDP)?

GDP danh nghĩa là tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được tính theo giá thị trường được tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định chưa trừ đi lạm phát (hoặc giảm phát). Để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, chính phủ các nước thường có các chính sách kinh tế sao cho GDP danh nghĩa luôn cao hơn chỉ số lạm phát.