G2G (Government to Government) là gì? Ví dụ về G2G

4171

G2G (viết tắt của từ Government to Government) là hình thức giao dịch trực tuyến không mang tính chất thương mại giữa các tổ chức chính phủ, phòng ban và chính quyền với nhau. Government to Government được sử dụng nhiều nhất ở nước Anh.

G2G là gì

Đặc điểm của G2G

Government to Government đề cập đến sự phối hợp, tương tác và cung cấp các dịch vụ hiệu quả giữa các cấp, ban, ngành, tổ chức, bộ máy của Nhà nước và các cơ quan của chính phủ trong quá việc điều hành, quản lý Nhà nước. Nó cung cấp các thông tin quan trọng liên quan đến chính sách bồi thường, cơ hội đào tạo, lợi ích và luật dân quyền theo phương pháp dễ tiếp cận.

Các giao dịch của G2G sẽ được thực hiện dựa trên hai cấp chính là G2G cấp nội bộ và cấp quốc tế.

– G2G cấp nội bộ là những giao dịch được thực hiện giữa Chính phủ với các Chính quyền địa phương hay các tổ chức có liên quan trong nước.

– G2G cấp quốc tế là giao dịch được thực hiện giữa các Chính phủ các nước với nhau.

Thông qua phương pháp giao tiếp và hợp tác trực tuyến các cơ quan chính phủ có thể dễ dàng làm việc, cùng nhau xây dựng cơ sở dữ liệu, nguồn tài nguyên chung cho tất cả các quốc gia thành viên. Government to Government được xem là công cụ hỗ trợ tăng cường hoạt động ngoại giao và củng cố các mối quan hệ quốc tế.

Mục đích chủ yếu của hoạt động phát triển G2G là tăng cường cũng như cải thiện quy trình tổ chức liên Chính phủ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan chính phủ khác nhau để tập trung hóa hoặc chia sẻ thông tin, hợp lý hóa các quy trình kinh doanh liên Chính phủ nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí.

đặc điểm G2G

Các mô hình giao dịch khác của Chính phủ ngoài G2G

Tuy theo nhu cầu khác nhau của các thực thể tham gia mà còn có 3 mô hình giao dịch khác của chính phủ là G2C (Government to Citizens), G2B (Government to Business) và G2E (Government to Employees).

1. G2C (Government to Citizens) 

G2C (Government to Citizens) là dịch vụ Chính phủ điện tử cung cấp cho người dân. Có thể hiểu một cách cơ bản là khả năng giao dịch cũng như cung cấp các dịch vụ của chính phủ trực tiếp cho người dân.

G2C có thể cho phép công dân được thông báo nhiều hơn về quy định, chính sách, điều luật và dịch vụ mà Chính phủ cung cấp bao gồm: các biểu mẫu, cơ hội kinh doanh, việc làm, thông tin bỏ phiếu, nộp thuế, thông tin chính sách công, đăng ký hay gia hạn các giấy phép, nộp phạt cũng như đóng góp ý kiến cho các quan chức Chính phủ.

các mô hình giao dịch khác của chính phủ

2. G2B (Government to Business)

G2B loại hình này chủ yếu tập trung vào các dịch vụ trao đổi thông tin của chính phủ với các doanh nghiệp như chính sách, quy định về thể chế, đăng ký kinh doanh, nộp thuế, các thông tin của doanh nghiệp,…

G2B mang lại cơ hội việc làm cùng với Chính phủ, giúp tiết kiệm nhiều chi phí và nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện giao dịch kinh tế, thương mại với chính phủ. Về phía chính phủ, G2B mang lại lợi ích trong việc giảm thiểu tối đa các khoản chi phí trong quá trình mua sắm các sản phẩm, và mở các con đường mới để buôn bán các mặt hàng thặng dư.

3. G2E (Government to Employees)

Government to Employees là dịch vụ chính phủ điện tử cung cấp cho các cán bộ công chức, phục vụ cho doanh nghiệp và người dân. Về bản chất, G2E được xem là một phần nội bộ của G2G, cung cấp cho các cán bộ, nhân viên khả năng truy cập và xem các thông tin liên quan đến chính sách lương thưởng, lợi ích bao gồm các dịch vụ việc làm, trợ cấp thất nghiệp, viên chức bảo hiểm,…

Mục tiêu mà G2E hướng đến là giúp các cơ quan nâng cao hiệu quả cũng như hiệu lực làm việc. Loại bỏ sự chậm trễ trong quá trình xử lý cũng như cải thiện sự hài lòng và giữ chân nhân viên.

Bên cạnh đó, G2B còn giúp đào tạo và phát triển tốt nhất nguồn nhân lực để đáp ứng cho các lĩnh vực nhiều sự thách thức và thay đổi nhanh chóng trong thời đại công nghệ thông tin và truyền thông như hiện nay.

Kết lại G2G là gì?

G2G là hình thức giao dịch trực tuyến giữa các tổ chức trực thuộc chính phủ của các quốc gia. G2G có thể được sử dụng giữa các cơ quan trực thuộc một quốc gia hoặc các quốc gia với nhau không mang tính thương mại. G2G có vai trò rút ngắn khoảng cách, thời gian, thủ tục giữa người dân, doanh nghiệp với chính phủ điều hành quốc gia đó.

Xin chào mọi người, Tôi là Hữu Trí SEO Copywirter đã có kinh nghiệm 5 năm tìm hiểu lĩnh vực kinh tế, tài chính, kinh doanh thực tế. Hi vọng những nội dung tôi chia sẻ, giúp người đọc dễ dàng tiếp vấn đề một cách sâu sắc và dễ dàng hơn.