Equity là gì? Vai trò của vốn chủ sở hữu với doanh nghiệp và nhà đầu tư

0
196

Equity là gì ? Equity trong tiếng Việt nghĩa là tài sản ròng hay vốn chủ sở hữu chỉ phần còn lại của giá trị tài sản của doanh nghiệp sau khi trừ đi các khoản nợ phải trả. Equity là một trong những nguồn vốn chính trong nghiệp chỉ khi ngưng hoạt động hoàn toàn hay phá sản mới dùng tài sản của đơn vị ưu tiên thanh toán cho chủ nợ, tiền lương cho nhân viên, nộp thuế cho nhà nước, phần còn lại mới chia cho các chủ sở hữu theo tỷ lệ góp vốn.

Equity là gì

Equity là gì?

4 loại Equity của doanh nghiệp

Dựa vào loại hình doanh nghiệp mà Equity bao gồm vốn đầu tư của chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu chính là phần vốn góp từ các chủ sở hữu khác nhau như: các thành viên công ty, các bên liên doanh, hợp danh, Nhà nước…vào doanh nghiệp. Riêng đối với công ty cổ phần, vốn góp của chủ sở hữu dựa trên mệnh giá cổ phiếu phát hành.

2. Lợi nhuận kinh doanh sau thuế

Lợi nhuận kinh doanh sau thuế là phần lợi nhuận sau khi đã trừ đi các chi phí hoạt động của doanh nghiệp và nộp thuế cho Nhà nước. Thông thường, một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh sẽ được đưa vào tái đầu tư để tăng vốn chủ sở hữu. Còn khi lợi nhuận âm thì phần âm sẽ được trừ vào vốn sở hữu.

4 loại Equity của doanh nghiệp

4 loại Equity của doanh nghiệp

3. Vốn huy động từ các nguồn khác

Trong kinh doanh, doanh nghiệp có rất nhiều phương thức huy động và tạo vốn khác nhau dễ bắt gặp nhất là vay ngân hàng, phát hành trái phiếu, cổ phiếu…

4. Chênh lệch tài sản theo thời gian

Chênh lệch tài sản do theo thời gian bất động sản, tài sản cố định, hàng tồn kho khi đưa vào bảng cân đối kế toán có khác với định giá ban đầu. Chính vì vậy khi thông kê tài sản vốn chủ sở hữu, phần tài sản thực góp phải từ thành viên cổ đông cần được định lại theo giá hiện hành.

Vai trò của Equity với doanh nghiệp

Theo quy định Pháp luật, mỗi ngành nghề đều cần có vốn điều lệ để thành lập doanh nghiệp. Tùy thuộc vào loại hình kinh doanh mà vốn điều lệ tối thiểu là khác nhau (Ví dụ công ty Kinh doanh bất động sản vốn pháp định là trên 20 tỷ đồng).

Equity là nguồn vốn chính khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động được dùng vào việc thuê văn phòng, mua sắm trang thiết bị, trả lương cho lực lượng lao động.

Vốn chủ sở hữu hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ vì các doanh nghiệp này gọi vốn từ các nguồn khác là hết sức khó khăn.

Vai trò của Equity trong doanh nghiệp

Vai trò của Equity trong doanh nghiệp

Equyity trong đầu tư

Vốn chủ sở hữu là yếu tố đầu tiên để các nhà đầu tư định giá một doanh nghiệp, để xem xét cổ phiếu, cổ phần của công ty đó có mức chênh lệch như thế nào so với thị trường, đáng để đầu tư hay không.

Bởi vốn chủ sở hữu là dòng vốn chính của đại da số doanh nghiệp nên khi số vốn này giảm thể hiện sự giảm giá của vốn đầu tư. Nếu muốn duy trì hoặc mở rộng sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp này bắt buộc phải tìm nguồn vốn từ bên ngoài.

Trong trường hợp vốn vay không được tính toán cẩn thận rất dễ mất cân đối tài chính dẫn đến hoạt động kinh doanh sẽ mất đi hiệu quả. Hơn thế nữa, vốn chủ sở hữu sẽ được tăng thêm dựa trên lợi nhuận kinh doanh, nếu Equity giảm chứng tỏ doanh nghiệp đó hoạt động thiếu hiệu quả, nhà đầu tư cần phải xem xét lại.

Equity trong đầu tư

Equity trong đầu tư

Tóm lại Equity là gì?

Equity là tài sản ròng hay vốn chủ sở hữu chỉ phần còn lại của giá trị tài sản của doanh nghiệp sau khi trừ đi các khoản nợ phải trả. Equtity là một trong những nguồn vốn chính trong nghiệp chỉ khi ngưng hoạt động hoàn toàn hay phá sản mới dùng tài sản của đơn vị ưu tiên thanh toán cho chủ nợ, tiền lương cho nhân viên, nộp thuế cho nhà nước, phần còn lại mới chia cho các chủ sở hữu theo tỷ lệ góp vốn.

Xin chào mọi người, Tôi là Hữu Trí SEO Copywirter đã có kinh nghiệm 4 năm tìm hiểu lĩnh vực kinh tế, tài chính, kinh doanh thực tế. Hi vọng những nội dung tôi chia sẻ, giúp người đọc dễ dàng tiếp vấn đề một cách sâu sắc và dễ dàng hơn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây