Dòng tiền là gì? Công thức tính dòng tiền trong doanh nghiệp

11716

Dòng tiền là yếu tố hết sức quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của một doanh nghiệp hay toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên trong thực tế không có nhiều người hiểu Dòng tiền là gì? Phân loại các loại dòng tiền thế nào? Cách tính dòng tiền ra sao? Hãy cùng Top Kinh Doanh tìm hiểu dưới đây:

Dòng tiền là gì?

Dòng tiền (tiếng anh: Cash Flow) là sự chuyển động ra, vào của dòng tiền phát sinh trong một thời kỳ nhất định. Hay là khoản chi và thu trong một doanh nghiệp, dự án hay một sản phẩm tài chính nào đó.

Một ví dụ đơn giản như khi khách mua một chiếc váy tại một shop quần áo và trả tiền thì đó chính là dòng tiền vào. Khi shop nhập hàng hay thanh toán hóa đơn nào đó thì là dòng tiền ra.

Dòng tiền là gì

Dòng tiền là gì?

Một số khái niệm về dòng tiền

1. Dòng tiền dương là gì?

Dòng tiền dương (tiếng anh Positive Cash Flow) là mục tiêu chính của doanh nghiệp làm cách nào để dòng tiền vào nhiều hơn dòng tiền chi ra.

Nghe thì có vẻ khá đơn giản nhưng đây là vấn đề khá nan giải và nhiều doanh nghiệp gặp phải vấn đề với dòng tiền của mình. Khi mà doanh thu không ổn định thì việc phải thanh toán các khoản chi phí như tiền lương nhân viên, điện, nước,… là vấn đề khá khó khăn.

dòng tiền âm và dương

Sự khác biệt giữa dòng tiền dương và âm

2. Dòng tiền âm là gì? 

Dòng tiền âm (tiếng anh Nagative Cash Flow) là các khoản chi ra nhiều hơn các khoản nhận vào. Một vài nguyên nhân như là sản phẩm khó bán hay họ đang đầu tư thêm các khoản cho doanh nghiệp,…

Việc đảm bảo giữ được dòng tiền luôn luôn dương là một điều tuyệt vời cho các doanh nghiệp. Các công ty muốn báo cáo về dòng tiền của mình thì sẽ đặt ra một bản báo cáo gọi là Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

3. Dòng tiền thông minh là gì?

Dòng tiền thông minh là dòng tiền chảy vào những chỗ có khả năng sinh lời cao nhất, được ví như chiếc xe lửa luôn chạy về phía trước, đến đúng mục tiêu.

4. Dòng tiền ròng là gì?

Dòng tiền ròng là số tiền nhận được và sử dụng trong hoạt động kinh doanh, sản xuất. Dòng tiền ròng sẽ được chia làm 3 nhóm: hoạt động sản xuất, hoạt động tài chính và hoạt động đầu tư.

5. Dòng tiền thuần là gì?

Dòng tiền thuần là số tiền được tạo ra từ hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư bao gồm chủ nợ và chủ sở hữu sau khi trừ đi những khoản đầu tư cần thiết cho hoạt động kinh doanh trong tương lai (vốn vào tài sản cố định và vốn lưu động thường xuyên. Các loại dòng tiền thuần như:

các loại dòng tiền thuần

Các loại dòng tiền thuần

Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Dòng tiền từ việc sản xuất kinh doanh được phát sinh từ các việc làm tạo ra doanh thu chủ yếu và các hoạt động khác không phải đầu tư hay tài chính.

dòng tiền từ sản xuất kinh doanh

Tiền thu về ở cửa hàng mỗi ngày là dòng tiền kinh doanh

Những dòng tiền đi vào từ việc sản xuất kinh doanh:

– Nguồn tiền thu từ buôn bán.

– Tiền thu từ cung cấp các dịch vụ.

– Tiền bán trên thị trường chứng khoán vì tham vọng thương mại dịch vụ.

– Tiền bản quyền, lệ phí hay hoa hồng,…

Những dòng tiền đi ra từ việc sản xuất kinh doanh:

– Các khoản thanh toán cho nhà đáp ứng vật tư, sản phẩm, dịch vụ.

– Tiền lương chi trả cho nhân viên, người lao động.

– Tiền trả lãi vay. 

– Tiền chi trả các khoản thuế.

Công thức tính dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh:

Dòng tiền thuần từ sản xuất kinh doanh (chênh lệch thu – chi) = Tổng dòng tiền đi vào của HĐKD – Tổng dòng tiền đi ra của HĐKD.

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư

Đây là dòng tiền phát sinh từ các hoạt động mua sắm, xây dựng hay hoàn tất nhượng bán các tài sản thời gian dài và những khoản đầu tư khác không thuộc các khoản tương đương với tiền. 

dòng tiền từ đầu tư

Đầu tư chứng khoán tạo nên dòng tiền đầu tư

Các dòng tiền đi vào của hoạt động đầu tư:

– Tiền thanh lý, bán TSCĐ và nhiều tài sản thời gian dài khác.

– Tiền thu về nhờ cho vay, bán lại kinh doanh thị trường chứng khoán nợ của những tổ chức.

– Tiền được thu hồi vốn đầu tư chủ sở hữu vào những doanh nghiệp khác.

– Tiền thu từ lãi vay, cổ tức và lãi đã trừ vốn.

Các dòng tiền đi ra của hoạt động đầu tư:

– Tiền chi cho các hoạt động mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản nhiều thời gian khác.

– Tiền chi cho vay và mua các kinh doanh thị trường chứng khoán nợ của những tổ chức khác.

– Tiền dùng để đầu tư vốn chủ sở hữu vào công ty khác.

Công thức tính dòng tiền từ hoạt động đầu tư

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư (chênh lệch thu – chi) = Tổng dòng tiền đi vào – Tổng dòng tiền đi ra.

Dòng tiền từ hoạt động tài chính

Được phát sinh từ các hoạt động tạo ra những thay đổi về quy mô và kết cấu vốn của công ty.

dòng tiền tài chính

Phát hành cổ phiếu tạo nên dòng tiền tài chính

Dòng tiền đi vào từ hoạt động tài chính:

– Tiền thu từ phát hành cổ phiếu hay nhận góp vốn chủ sở hữu.

– Tiền vay nhận được có thể từ vay nợ ngân hàng, tổ chức tín dụng hay phát hành kinh doanh thị trường chứng khoán nợ – trái phiếu.

Dòng tiền đi ra từ hoạt động tài chính:

– Tiền thanh toán nợ vay, gốc vay.

– Tiền thanh toán cho nợ thuê tài chính.

– Tiền thanh toán vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu.

– Trả cho cổ tức, chia lãi đã trừ vốn.

Công thức tính dòng tiền từ hoạt động tài chính:

Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính (chênh lệch thu – chi) = Tổng dòng tiền đi vào – Tổng dòng tiền đi ra.

Phân biệt giữa dòng tiền thuần và lợi nhuận

Đây thực chất là hai khái niệm rất dễ nhầm lẫn, chúng có liên quan với nhau nhưng lại khác nhau.

cách phân biệt dòng tiền ra vào

Cách phân biệt dòng tiền thuần và lợi nhuận

Cách tính dòng tiền và lợi nhuận

Dòng tiền thuần = Dòng tiền vào – Dòng tiền ra.

Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí.

Thực tế nếu không vững kiến thức thì nhiều người nghĩ rằng chúng không có gì khác nhau. Vì dòng tiền vào cũng được xem như doanh thu còn dòng tiền ra được xem như chi phí. Nhưng thực chất không phải vậy.

Trường hợp lợi nhuận của doanh nghiệp chưa chắc sẽ được thanh toán tiền mặt, lỡ như bán nợ thì sao? Mà có tiền mặt cũng chưa chắc đã có lời.

Ví dụ như bạn tiến hành mở một cửa hàng, sau khi hoàn tất mọi thủ tục bạn còn dư 300 triệu tiền vốn. Một tháng đầu bán hàng thu vào được 10 triệu đồng. Người thân bạn thấy lời nên đầu tư thêm cho bạn 200 triệu. Vậy dòng tiền vào sẽ là 200 + 10 = 210 triệu.

Nhưng bản chất doanh thu cửa hàng của bạn chỉ có 10 triệu.

Nhiều người sẽ hỏi ngay “Ủa vậy thì có gì khác nhau đâu” vì nghĩ rằng dòng tiền vào cũng là doanh thu và dòng tiền ra cũng như chi phí. Nhưng sự thật lại không phải vậy. Bạn có lợi nhuận chưa chắc bạn có tiền mặt (ví dụ như bạn bán nợ), có tiền mặt cũng chưa chắc sinh được lời. Ví dụ đơn giản nhé!

quản lý dòng tiền

Quản lý dòng tiền là vô cùng quan trọng

Cách quản trị dòng tiền hiệu quả

Mục tiêu chính của các doanh nghiệp cuối cùng chính là tạo ra dòng tiền dương từ đó thu về lợi nhuận trong một khoản thời gian nhất định. Vậy làm thế nào để quản trị dòng tiền hiệu quả nhất.

1. Đo lường dự báo dòng tiền

Nhà quản trị cần phải lập kế hoạch dòng tiền vì dòng tiền chính xác sẽ giúp cho việc cân bằng nợ, lịch sử thanh toán, nguồn thu, chi… dễ dàng hơn rất nhiều và lường trước những bất trắc có thể xảy ra, từ đó lên phương án xử lý kịp thời.

Làm sao để kinh doanh có dòng tiền tươi? – Nguồn: Phạm Thành Long

2. Dự báo dòng tiền ra

Nhà quản trị tài chính cần xem xét chi tiêu một cách cẩn thận, xem xét từng khoản một, hạn mức cho phép, tiến trình sử dụng dòng tiền ra…để khi có sai sót thì xử lý ngay lập tức, tránh sự việc đi lệch khỏi kế hoạch ban đầu.

Một số giải pháp giúp quản lý dòng tiền ra một cách hiệu quả:

– Tận dụng các khoản nợ hiệu quả, thanh toán đúng hạn không nên thanh toán sớm.

– Tạo mối quan hệ với các đối tác để tăng khả năng gia hạn việc trả nợ.

– Không nên tập trung vào việc mua vào với giá thấp, hãy chú trọng vào các điều khoản thanh toán.

3. Dự báo dòng tiền vào

Dòng tiền vào là yếu tố hết sức quan trọng trong việc duy trì hoạt động của doanh nghiệp, bất cứ công ty nào cũng muốn dòng tiền vào lớn hơn dòng tiền ra. Nhà quản trị có thể dự báo dòng tiền vào như sau:

– Loại bỏ hàng tồn kho, hết hạn sử dụng, lỗi thời bằng bất cứ giá nào.

– Tăng khả năng toán của khách hàng, khi chốt đơn hàng.

– Đưa ra các ưu đãi hấp dẫn với những đơn hàng thanh toán trước hoặc giá trị cao.

– Theo dõi chặt chẽ các khoản phải thu và hạn những khoản tiền trả chậm.

Nguyên nhân dẫn đến dòng tiền bị suy yếu

Dòng tiền của doanh nghiệp có thể gặp vấn đề như cứ mãi đứng yên, âm liên tục do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhiều doanh nghiệp, cửa hàng đã phải đóng cửa vì lý do đơn giản như không thể phân biệt được việc kiếm tiền và quản lý dòng tiền lưu thông

Việc có thể quản lý được dòng tiền là một vấn đề khá nan giải. Đôi lúc thu nhập của chúng ta chưa chắc đã đảm bảo được ổn định mà các chi phí phải thanh toán tháng nào cũng đều đặn.

Vấn đề không nằm ở việc doanh thu thấp mà là vấn đề ở sản phẩm, dịch vụ. Khi nào thì dòng tiền có vấn đề? Nếu doanh nghiệp của bạn kinh doanh tốt, doanh thu cao nhưng tiền mặt lại bị giam trong tồn kho hoặc các sản phẩm phải thu, khi bạn nợ người khác chưa thanh toán,… Tiền vẫn về đều đều nhưng chưa biết khi nào mới đến được.

Nguyên nhân khiến dòng tiền suy yếu

Nguyên nhân dòng tiền suy yếu

Một vài nguyên nhân dẫn đến suy yếu dòng tiền như:

– Do việc quản trị tài chính không vững: doanh nghiệp được quản lý theo hướng tự phát nên thường kiến thức về quản trị tài chính không chuyên sâu. Khi gặp vấn đề mất cân bằng tài chính cũng không biết cách tháo gỡ. Thông thường chỉ chăm chăm chạy theo lợi nhuận mà không quan tâm đến thu hồi nợ, rủi ro từ nợ xấu,… Đây chính là nguyên nhân khiến cho doanh thu cửa hàng rất cao nhưng tiền ở đâu mãi chẳng về.

– Bên cạnh đó có thể do không biết cách để xây dựng kế hoạch ngân sách, kế hoạch chi tiêu hợp lý. Dẫn đến việc chi tùy tiện không theo kế hoạch cụ thể trong khi nguồn thu không có nhiều cải thiện tốt nên dòng tiền bị âm.

Ví dụ: tháng này việc kinh doanh có sự tăng lên nên bạn quyết định đầu tư thêm cho cửa hàng máy lạnh. Nhưng chi phí đầu tư này không nằm trong kế hoạch và không được tính toán cụ thể. Tháng tiếp theo đó có thể doanh thu không được như theo dự kiến mà các khoản chi phí khác vẫn phải chi trả. Vậy là dòng tiền của bạn đã bị âm.

Để giải quyết các vấn đề trục trặc của dòng tiền đôi lúc đơn giản nhưng lại vô cùng khó khăn nếu không biết cách giải quyết.

Giải đáp thắc mắc liên quan đến dòng tiền

1. Dòng tiền thuần là gì?

Dòng tiền thuần là số tiền được tạo ra từ hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư bao gồm chủ nợ và chủ sở hữu sau khi trừ đi những khoản đầu tư cần thiết cho hoạt động kinh doanh trong tương lai (vốn vào tài sản cố định và vốn lưu động thường xuyên.

2. Cách tính dòng tiền?

Dòng tiền = Dòng tiền vào – Dòng tiền ra.

Tóm lại dòng tiền là gì?

Dòng tiền là sự chuyển động ra, vào của dòng tiền phát sinh trong một thời kỳ nhất định. Mục tiêu chính của doanh nghiệp là tạo ra đươc dòng tiền dương liên tục để duy trì hoạt động và phát sinh lợi nhuận. Hạn chế tối đa việc phát sinh dòng tiền âm trong thời gian dài hoặc ứ đọng dòng tiền quá lâu.