Doanh nghiệp là gì? 9 loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay

2427

Doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp (tiếng Anh: Enterprise) là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh (Theo Luật Doanh Nghiệp 2020).

Doanh nghiệp là gì?

Doanh nghiệp là gì?

Doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế của mọi quốc gia. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là việc thực hiện liên tục một, một số hay tất cả những công đoạn của quá trình đầu tư, từ việc sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm hay cung cấp dịch vụ trên thị trường nhằm mục tiêu sinh lời.

Đặc điểm của doanh nghiệp

Một doanh nghiệp sẽ bao gồm những đặc điểm sau đây:

– Là một tổ chức được nhà nước cấp phép hoạt động.

– Có đầy đủ các yếu tố phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

– Thực hiện các hoạt động sản xuất hàng hóa hay dịch vụ để bán.

– Hoạt động nhằm mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận.

– Một doanh nghiệp sẽ có sự phân chia giá trị giữa người cung ứng, người lao động, nhà nước, người cho vay và chủ sở hữu.

Đặc điểm của doanh nghiệp

Đặc điểm của doanh nghiệp

Phân loại doanh nghiệp

Phân loại theo hình thức pháp lý của doanh nghiệp

Theo bộ Luật Doanh nghiệp năm 2005, dựa trên các đặc trưng pháp lý, khả năng huy động vốn và hình thức tổ chức khác nhau mà có 5 loại hình doanh nghiệp gồm:

– Doanh nghiệp tư nhân: được làm chủ bởi một cá nhân và họ tự chịu trách nhiệm bởi toàn bộ tài sản của mình đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân chỉ có thể thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: được một tổ chức hay một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu của doanh nghiệp là người đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm về các khoản nợ cũng như các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi vốn điều lệ của doanh nghiệp.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: có số lượng thành viên không vượt quá 50, thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Các thành viên cùng nhau chịu trách nhiệm về các khoản nợ và những nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp theo phạm vụ số vốn cam kết đóng góp vào doanh nghiệp.

Phân loại theo hình thức pháp lý

Phân loại theo hình thức pháp lý

– Công ty cổ phần: có vốn điều lệ được chia thành những phần bằng nhau gọi tên là cổ phần. Các cá nhân hay tổ chức được sở hữu cổ phần của doanh nghiệp được gọi là cổ đông. Những cổ đông này sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác nằm trong phạm vi số vốn đã đóng góp cho doanh nghiệp.

– Công ty hợp danh: có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của nó. Các chủ sở hữu này cùng nhau kinh doanh dưới tên gọi chung là hợp danh. Bên cạnh những thành viên hợp danh cũng có thể có nhiều thành viên góp vốn khác.

Phân loại theo tính chất sở hữu tài sản trong doanh nghiệp

– Doanh nghiệp Nhà nước: là tổ chức kinh tế được Nhà nước đầu tư vốn 100%. Nhà nước tổ chức thực hiện các chức năng quản lý trên tất cả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp kể từ khi thành lập cho đến lúc giải thể.

– Doanh nghiệp hùn vốn: là tổ chức kinh tế với nguồn vốn đầu tư bởi những thành viên tham gia đóng góp. Họ cùng chia nhau lợi nhuận và cùng chịu phần lỗ tương ứng với khoản đầu tư đã đóng góp.

Phân loại theo tính chất tài sàn

Phân loại theo tính chất tài sản

– Doanh nghiệp tư nhân: là tổ chức kinh doanh có mức vốn không được thấp hơn mức vốn đã đăng ký. Được làm chủ bởi một cá nhân và tự chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của mình.

– Hợp tác xã: là tổ chức hoạt động theo kinh tế tập thể. Hợp tác xã do những người lao động cùng các tổ chức hướng đến nhu cầu, lợi ích chung cùng tự nguyện góp vốn, góp sức lập nên theo quy định của Pháp luật nhằm phát huy sức mạnh của tập thể và xã viên. Tất cả thành viên cùng giúp nhau thực hiện tốt nhất các hoạt động sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống cá nhân cũng như góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Phân loại dựa vào lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp

Dựa vào lĩnh vực hoạt động cụ thể của doanh nghiệp có thể phân chia như sau:

– Doanh nghiệp về công nghiệp.

– Doanh nghiệp về nông nghiệp.

– Doanh nghiệp về thương mại.

– Doanh nghiệp về các hoạt động dịch vụ khác.

Phân loại theo quy mô vốn, sản phẩm và lao động

Dựa vào quy mô về vốn, lao động cùng sản phẩm có thể phân chia thành 3 loại hình doanh nghiệp chính:

– Doanh nghiệp nhỏ.

– Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

– Doanh nghiệp lớn.

Phân loại theo quy mô vốn

Phân loại theo quy mô vốn

Phân loại căn cứ vào chế độ trách nhiệm

Căn cứ theo chế độ trách nhiệm có thể chia ra thành:

– Doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm hữu hạn.

– Doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm vô hạn.

Các thuật ngữ khác doanh nghiệp

Nhóm công ty: Đây là những doanh nghiệp có mối quan hệ gắn bó lâu dài nhằm mục đích gia tăng lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường cùng nhiều dịch vụ kinh doanh khác. Nhóm công ty bao gồm những hình thức sau: Công ty mẹ – Công ty con, Tập đoàn kinh tế cùng nhiều hình thức khác.

Doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp nước ngoài (FDI): Là những tổ chức kinh có có nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông hoặc thành viên. Doanh nghiệp FDI là những doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Những cá nhân hay tổ chức nước ngoài đầu tư vốn sẽ không bị giới hạn tỷ lệ vốn góp. Những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như:

– Doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài.

– Doanh nghiệp có các cá nhân có quốc tịch nước ngoài hay các tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài.

Doanh nghiệp ma: những doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục thành lập nhưng không tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các công ty, doanh nghiệp này sử dụng vỏ bọc bên ngoài trên giấy tờ để mua bán, kinh doanh các hóa đơn bất hợp pháp và bỏ trốn.

Kết lại doanh nghiệp là gì?

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp được phân loại dựa trên: hình thức pháp lý, tính chất sở hữu tài sản, lĩnh vực, sản phẩm, vốn và lao động.

Xin chào mọi người, Tôi là Hữu Trí SEO Copywirter đã có kinh nghiệm 5 năm tìm hiểu lĩnh vực kinh tế, tài chính, kinh doanh thực tế. Hi vọng những nội dung tôi chia sẻ, giúp người đọc dễ dàng tiếp vấn đề một cách sâu sắc và dễ dàng hơn.