Chất là gì lượng là gì? Ví dụ về lượng và chất trong cuộc sống

2300

Chất và lượng được xem là 2 phạm trù triết học chỉ tính khách quan vốn có của sự vật sự việc. Vậy chất là gì lượng là gì, lấy ví dụ minh họa ra sao hãy cùng Top Kinh Doanh tìm hiểu dưới đây:

chất là gì lượng là gì

Chất là gì?

Chất là một phạm trù triết học thể hiện tính quy định khách quan vốn có sẵn của sự vật hiện tượng. Chất được xem là sự thống nhất hữu cơ của các thuộc tính khiến cho sự vật là chính nó chứ không phải là sự vật nào khác.

Qua đó có thể thấy rằng chất và thuộc tính không có sự đồng nhất với nhau. Mỗi sự vật hiện tượng đều có thể chứa đựng nhiều thuộc tính khác nhau nhưng các thuộc tính này không thể cùng tham gia vào việc quy định chất như nhau, chỉ có các thuộc tính cơ bản nhất mới có quyền tham gia quyết định bản chất của sự vật.

Chỉ khi nào các thuộc tính cơ bản có sự thay đổi thì chất của sự vật mới bắt đầu thay đổi theo. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ khi các thuộc tính không cơ bản dù có sự thay đổi hay không thì cũng không khiến bản chất của sự vật biến đổi.

Các thuộc tính cũng giống chất của sự vật sẽ luôn có mối liên hệ cụ thể với nhau, do đó việc phân biệt này chỉ mang tính tương đối.

chất là gì

Lượng là gì?

Lượng là một phạm trù triết học được sử dụng để chỉ tính quy định có sẵn của sự vật hiện tượng về mặt số lượng, quy mô trình độ của sự vận động, phát triển và các thuộc tính khác cấu thành nên sự vật.

Điểm đặc trưng của lượng là sẽ được biểu thị dưới dạng con số hay các đại lượng chỉ kích thước ngắn hoặc dài, tổng số, trình độ hay quy mô. Tuy nhiên, đối với những trường hợp phức tạp hơn thì không thể diễn tả bằng các con số yêu cầu độ chính xác cao mà còn phải được nhận thức qua khả năng trừu tượng hóa.

Theo triết học Mác – Lênin thì lượng là cái vốn có khách quan bên trong của sự vật. Tất cả sự so sánh giữa chất và lượng chỉ mang tính chất tương đối chứ không phải tuyệt đối.

lượng là gì

Ví dụ về lượng và chất trong cuộc sống

Tốt nghiệp Trung học phổ thông và chuyển sang Đại học được xem là bước chuyển về chất. Ở bậc học phổ thông, học sinh tích lũy lượng kiến thức dần dần rồi vận dụng biến chúng thành chất để vượt qua kỳ thi Đại học. Còn với những bạn nào chưa tích lũy đủ lượng kiến thức cần thiết thì sẽ không vượt qua kỳ thi, phải mất thêm thời gian ôn luyện vào những năm sau hoặc hoàn toàn không thi nữa. Đây là ví dụ đơn giản nhất của quy luật lượng chất.

Quy Luật Lượng Chất – Triết Học Mác-Lê Nin | Có Ví Dụ Dễ Hiểu

Mối quan hệ giữa lượng và chất

Lượng và chất luôn có tính thống nhất, không thể tách rời, chúng tác động lẫn nhau một cách biện chứng. Bất cứ sự thây đổi nào về lượng cũng sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất.

Tuy nhiên, không phải bất cứ thay đổi nào về mặt lượng cũng kéo theo sự thay đổi về chất của sự vật hiện tượng trong đời sống và ngược lại. Ở một giới hạn nhất định sự thay đổi về lượng chưa đủ để làm thay đổi chất được gọi là giới hạn độ.

Sự thay đổi chỉ có thể xảy ra khi lượng đã đạt đến điểm nút với những điều kiện nhất định tất yếu sẽ dẫn đến sự ra đời của chất mới thông qua bước nhảy căn bản về chất của sự vật, hiện tượng.

Để hiểu rõ hơn về các khái niệm điểm nút, bước nhảy bạn có thể xem qua bài viết: Quy luật lượng chất.

quy luật lượng chất là gì

Tóm lại Chất là gì lượng là gì?

Chất là một phạm trù triết học thể hiện tính quy định khách quan vốn có sẵn của sự vật hiện tượng. Chất được xem là sự thống nhất hữu cơ của các thuộc tính khiến cho sự vật là chính nó chứ không phải là sự vật nào khác. Lượng là một phạm trù triết học được sử dụng để chỉ tính quy định có sẵn của sự vật hiện tượng về mặt số lượng, quy mô trình độ của sự vận động, phát triển và các thuộc tính khác cấu thành nên sự vật.

Xin chào mọi người, Tôi là Hữu Trí SEO Copywirter đã có kinh nghiệm 5 năm tìm hiểu lĩnh vực kinh tế, tài chính, kinh doanh thực tế. Hi vọng những nội dung tôi chia sẻ, giúp người đọc dễ dàng tiếp vấn đề một cách sâu sắc và dễ dàng hơn.