Cách tính xuất siêu địa lý 12 | Có bài tập và đáp án chính xác

3777

Khi bạn có số liệu về giá trị xuất nhập khẩu của một quốc gia nhưng không biết làm thế nào để biết đó là quốc gia nhập siêu hay xuất siêu. Hãy áp dụng cách tính xuất siêu dưới đây, từ Top Kinh Doanh hết sức đơn giản.

cách tính xuất siêu

Cách tính xuất siêu

Công thức xuất siêu:

Cán cân xuất nhập khẩu = Xuất siêu – Nhập siêu

Nếu ra số âm (-) là nước nhập siêu.

Nếu ra số dương (+) là nước xuất siêu.

Ví dụ về cách tính xuất siêu

Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Hoa Kì 1984 – 2004
Năm 1984 1994 2003 2004
Xuất khẩu 291.3 703.3 1020.5 1147.2
Nhập khẩu 399.3 801.7 1517 1764.3
Giá trị xuất nhập khẩu -108 -98.4 -496.5 -617.1

Từ bảng tính giá trị xuất nhập khẩu trên cho thấy Hoa Kì là quốc gia nhập siêu trong giai đoạn 1984 đến 2004.

Cán cân xuất nhập khẩu của Việt Nam thời kỳ 1989 – 1999   (Đơn vị: triệu USD)
Năm Tổng số Xuất khẩu Nhập khẩu Cán cân xuất nhập khẩu
1989 4511.8 1946 2565.8 -619.8
1990 5156.4 2404 2725.4 -321.4
1992 5121.4 2580.2 2540.7 39.5
1995 13604.3 5448.9 8155.4 -2706.5
1999 23162 11540 11622 -82

Theo kết quả tính cán cân xuất nhập khẩu Việt Nam giai đoạn 1989 đến 1999 chỉ có duy nhất năm 1992 là xuất siêu, các năm còn lại đều là nhập siêu.

Cán cân xuất nhập khẩu là gì?

Cán cân xuất nhập khẩu là sự chênh lẹch giữa tổng giá trị xuất khẩu với giá trị nhập khẩu của một nước trong một giai đoạn nhất định (thường là 1 năm). Nếu tổng giá trị xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu được xem là xuất siêu, còn nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu được gọi là nhập siêu.

Khi lấy tổng giá trị xuất khẩu trừ đi nhập khẩu nếu lớn hơn 0 thì cán cân sẽ thặng dư, còn nhỏ hơn 0 sẽ bị thâm hụt. Nhiều quốc gia luôn cố gắng duy trì cán cân này ở mức 0 để cân bằng và đặt hiệu quả nhất trong mối hợp tác song phương giữa các nước với nhau.

cán cân xuất nhập khẩu là gì

Kết lại công thức tính xuất siêu

Cách tính xuất siêu:

Cán cân xuất nhập khẩu = Xuất siêu – Nhập siêu

Nếu ra số âm (-) là nước nhập siêu.

Nếu ra số dương (+) là nước xuất siêu.

Xin chào mọi người, Tôi là Hữu Trí SEO Copywirter đã có kinh nghiệm 5 năm tìm hiểu lĩnh vực kinh tế, tài chính, kinh doanh thực tế. Hi vọng những nội dung tôi chia sẻ, giúp người đọc dễ dàng tiếp vấn đề một cách sâu sắc và dễ dàng hơn.