1 sào bắc bộ bằng bao nhiêu mét vuông?

38

1 sào bắc bộ bằng bao nhiêu mét vuông là thắc mắc của rất nhiều khi lần đầu tiếp xúc với đơn vị đo đạc này. Vậy 1 sào bắc bộ bằng bao nhiêu m2.

1 sào bắc bộ bằng 360 mét vuông (1 sào bắc bộ = 360 m2)

Vì 1 thước bắc bộ = 24 m2, 1 sào bắc bộ = 15 thước, suy ra 1 sào bắc bộ bằng 360 mét vuông (24 x 15 = 360).

1 sao bắc bộ bằng bao nhiêu mét vuông

1 mẫu bắc bộ bằng bao nhiêu mét vuông?

10 sào đất bắc bộ = 1 mẫu đất = 3600 m2.

1 sào bắc bộ bằng bao nhiêu ha?

1 sào bắc bộ = 0,036 ha

Xin chào mọi người, Tôi là Hữu Trí SEO Copywirter đã có kinh nghiệm 5 năm tìm hiểu lĩnh vực kinh tế, tài chính, kinh doanh thực tế. Hi vọng những nội dung tôi chia sẻ, giúp người đọc dễ dàng tiếp vấn đề một cách sâu sắc và dễ dàng hơn.